11 - 15 от 208 поръчки

 • гр. София 132 000 BGN 13.06.2019 17:30

  Доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на материали за поддръжка на оптични кабелни линии:
  1. Доставка на съобщителни кабели;
  2. Доставка на оптични шнурове и затихватели;
  3. Доставка на оптични кабелни разпределители, пигтейли и адаптери;
  4. Доставка на муфи и кабелни принадлежности;
  5. Доставка на принадлежности за комуникационни шкафове;
  6. Доставка на други материали и принадлежности;
  7. Доставка на колички кабелни шахти;
  8. Доставка на измерителни буферни влакна.
  Подробна информация относно количествата на отделните доставки, могат да бъдат намерени в раздел II "Техническа спецификация", част от документацията за участие в настоящата процедура, публикувана на профила на купувача на ДАЕУ, на адрес: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/258

  Референтен номер: 5397-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 138 259 BGN 12.06.2019 16:30

  „Извънгаранционен абонаментен сервиз на медицинска апаратура в „КОЦ-В.Търново” ЕООД”

  Извънгаранционен абонаментен сервиз на медицинската апаратура, намираща се в структурните звена на КОЦ-В.Търново ЕООД, с която се извършва диагностика и лечение на пациентите с онкологични заболявания.

  Референтен номер: 00763-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 900 лв. 29.05.2019 16:30

  „Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ…

  „Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 55 000 лв. 29.05.2019 16:00

  Доставка чрез покупка на лек фабрично нов и товарен фабрично нов автомобил за нуждите на Сдружение Асоциация за развъждане на…

  Доставка чрез покупка на лек фабрично нов и товарен фабрично нов автомобил за нуждите на Сдружение Асоциация за развъждане на черношарената порода в България

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 42 000 лв. 29.05.2019 16:30

  „Преглед на журналните записи (logs) на всички системи, поддържащи лични данни и обезпечаване на мониторинг на достъпа, модификацията и експорта“

  „Преглед на журналните записи (logs) на всички системи, поддържащи лични данни и обезпечаване на мониторинг на достъпа, модификацията и експорта“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки