11 - 15 от 346 поръчки

 • България 978 500 BGN 12.11.2018 16:30

  Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в МБАЛББ Света София ЕАД

  Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 44 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие.

  Референтен номер: 00600-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 600 BGN 09.11.2018 17:00

  „Доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет“

  Настоящата обществена поръчка е за доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка се разделена на следните обособени позиции:
  № 1 Доставка на 30 броя компютърни конфигурации
  № 2 Доставка на 10 броя преносими компютри
  № 3 Доставка на 10 броя принтери
  № 4 Доставка на мрежово оборудване (възлагана директно в съответствие с чл. 21, ал. 6 ЗОП)
  № 5 Доставка на 1 брой мрежови сторидж (Network-attached-storage)
  № 6 Доставка на 1 брой TEMPEST SDIP-27 Level A сертифицирано компютърно оборудване
  № 7 Доставка на мрежова защитна стена, включително софтуерна поддръжка

  Референтен номер: 1599-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 95 821 BGN 12.11.2018 17:00

  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Природо – математическа гимназия „Иван Вазов“, град Добрич по обособени…

  „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Природо – математическа гимназия „Иван Вазов“, град Добрич по обособени позиции“, включваща, както следва:
  Обособена позиция 1 (ОП 1): „Доставка и монтаж на обзавеждане“
  Обособена позиция 2 (ОП 2): „Доставка и монтаж на оборудване“
  Обособена позиция 3 (ОП 3): „Доставка и монтаж на осветление“
  Обособена позиция 4 (ОП 4): „Доставка и монтаж на щори“
  На основание чл.21, ал.6 ЗОП, Възложителят възнамерява да възложи Обособена позиция 3 (ОП 3): „Доставка и монтаж на осветление“ и Обособена позиция 4 (ОП 4): „Доставка и монтаж на щори“, съобразно индивидуалната им стойност, по реда на чл.20, ал.4, т.3 ЗОП…

  Референтен номер: 05702-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 44 720 BGN 12.11.2018 17:00

  „Доставка на самосвал втора употреба за нуждите на община Крумовград“

  Предмет на обществената поръчка е закупуването на самосвал – втора употреба. Предлагания за доставка самосвал да е втора употреба с дата на първа регистрация след 01.01.2005 година и с изминати километри максимум 350 000 км. Технически обслужена със сменени масла, филтри и консумативи, гресирана; Всички налични системи и функции да са напълно изправни и работещи; Да няма следи от корозия, подбитости, изкривявания, захабявания на тапицерията на кабината; Осигуряване на гаранционно и възможност за следгаранционно обслужване и други описани подробно в настоящата документация.
  Гаранционен срок–не по-малко от 6 /шест/ месеца; Срок на доставка – до 60 календарни дни.

  Референтен номер: 00467-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 09.11.2018 16:30

  Доставка на видеоскоп с възможност за стерео измервания

  Доставка на видеоскоп с възможност за стерео измервания

  Референтен номер: 2830-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки