181 - 185 от 316 поръчки

 • България 27.11.2018 16:45

  Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 43,44,45 и 46,собственост на „БДЖ–ТП” ЕООД,за едногодишен…

  Обществената поръчка е с предмет:„Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на ел. лок. серии 43,44,45 и 46, собст. на „БДЖ–ТП” ЕООД,за едногодишен период”,като предмета на поръчката е делим на 9 об. позиции,както следва:Об. позиция №1„Металогумен пакет петслоен и металогумен пакет трислоен";Об. позиция №2„Сайлентблок за еластичен съединител (ремонтен размер-?86,70)”;Об. позиция №3„Сайлентблок за шатун на редуктор (заготовка ?163/?76)” и „Сайлентблок за шатун на редуктор”;Об. позиция №4„Сайлентблок "шайба" за буксово водило”;Об. позиция №5„Сайлентблок цилиндричен за глава на голяма тяга и за глава на напречен балансер”;Об. позиция №6„Сайлентблок цилиндричен за основа на голяма тяга”;Об. позиция №7„Сайлентблок сферичен за напречен шатун на…

  Референтен номер: 01558-2018-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 747 500 BGN 28.11.2018 17:30

  Доставка и гаранционно обслужване на място на настолни компютри, преносими компютри и монитори

  "Доставка и гаранционно обслужване на място на настолни компютри, преносими компютри и монитори", което включва доставка и гаранционно обслужване на място на настолни компютри тип 1 - 555 броя, настолни компютри тип 2 - 21 броя, преносими компютри тип 1 - 46 броя, преносим компютър тип 2 - 1 брой, преносим компютър тип 3 - 1 брой, преносими компютри тип 4 - 5 броя, монитори тип 1 - 91 броя, монитори тип 2 - 59 броя за нуждите на НСИ, с характеристики съгласно утвърдената от възложителя техническа спецификация.

  Референтен номер: 00403-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 000 BGN 26.11.2018 17:00

  Доставка чрез закупуване на 1 брой употребяван хидравличен кран - товарач, оборудван с щипка и кофа за нуждите на ТП…

  Настоящата поръчка включва доставка на 1 брой хидравличен кран предназначен за монтаж между кабината и коша на товарен автомобил (тип самосвал) MAN ME 18.280. Минималните технически и други изисквания са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение №2 част от документацията за участие.

  Референтен номер: 02718-2018-0206
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 390 000 BGN 27.11.2018 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”

  Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 включва доставката на различни видове канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 към Техническата спецификация; Обособена позиция № 2 включва доставката на канцеларски материали, които попадат в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно Приложение № 2 към Техническата спецификация; Обособена позиция № 3 включва доставката на оригинални и съвместими консумативи за офис-техника, съгласно Приложения № 3.1 и № 3.2 към Техническата спецификация.
  Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени…

  Референтен номер: 00073-2018-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 450 000 BGN 27.11.2018 17:00

  „Доставка на настолни компютри и монитори за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

  Поръчката включва доставката и гаранционното сервизно обслужване на общо 240 броя настолни компютри с инсталирана операционна система, клавиатура, мишка и свързващи кабели, и 250 броя 2 (два) вида монитори – 240 броя от единия вид и 10 броя от другия вид.

  Референтен номер: 02030-2018-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки