16 - 20 от 284 поръчки

 • гр. Габрово 30 000 лв. 30.11.2017 17:00

  Начин на изпълнение: след предварителни заявки от Възложителя, направени писмено – по електронна поща;Срок на изпълнение на услугата по договора:...

  Начин на изпълнение: след предварителни заявки от Възложителя, направени писмено – по електронна поща;Срок на изпълнение на услугата по договора: до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявка; Срок на договора за обществена поръчка: от сключване на договора до 31.12.2018г. или до изчерпване на финансовия ресурс, посочен като прогнозна стойност по-долу, в случай, че това обстоятелство настъпи по-рано от посочения срок.Място на доставка: Поръчаните от Възложителя самолетни билети, оригинални протоколи или фактури се изпращат по електронна поща до съответния отдел/ дирекция, от които е направена заявката.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 69 900 лв. 27.11.2017 17:00

  Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за…

  Доставка на водомери за питейна вода, водомери с радио модули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 40 583 лв. 01.12.2017 17:15

  “Доставка и монтаж на климатични системи и хладилници в здравните кабинети на детските градини, училища и социални институции, разположени на…

  “Доставка и монтаж на климатични системи и хладилници в здравните кабинети на детските градини, училища и социални институции, разположени на територията на Район „Централен” и доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на администрацията на Район „Централен”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 69 600 лв. 27.11.2017 17:30

  Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община…

  Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община Калояново с две обособени позиции:Обособена позиция №1: Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община КалояновоОбособена позиция №2: Доставка на хигиенни, перилни и почистващи материали за нуждите на детски и социални заведения и кметства на територията на Община Калояново, включени с списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 24 000 лв. 30.11.2017 17:30

  „Доставка и монтаж на озвучителни уредби за заседателни зали в сградата на Народното събрание, гр. София. пл. „Княз Александър I“…

  „Доставка и монтаж на озвучителни уредби за заседателни зали в сградата на Народното събрание, гр. София. пл. „Княз Александър I“ № 1“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки