216 - 220 от 336 поръчки

 • България 121 500 BGN 23.07.2019 17:30

  "Доставка, чрез покупка на един брой специализирана техника – нова неупотребявана, а именно: Комбиниран багер- товарач с хидрочук за нуждите…

  Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка на специализирана техника за нуждите на ОП „Строителство и благоустройство“.
  Видът и техническите параметри на специализираната техника са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00138-2019-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 131 773 BGN 23.07.2019 17:30

  „Доставка, монтажи въвеждане в експлоатацияна лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св.…

  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие за върховни постижения „Наследство БГ”? Овлажняваща камера
  ? Ламинатор
  ? Каутер
  ? Скенер
  ? Преса книговезка довършителна
  ? Стан Книговезки
  ? Преса книговзка ръчна
  ? Дестилатор
  ? Лабораторна камина/лабораторен бокс

  Референтен номер: 01928-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 40 967 лв. 26.07.2019 17:30

  „Доставка и монтаж на климатици в обособени позиции“

  „Доставка и монтаж на климатици в обособени позиции“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 255 080 BGN 12.08.2019 17:30

  Доставка на оборудване за защита от бракониери (с-ма за регистриране на изстрели, GPS, ГИС, PCs) по проект "Устойчиво управление на…

  Обществената поръчка включва изпълнението на следните дайности от избрания изпълнител:
  * Доставка на хардуерни компоненти за изграждане на контролни точки, централизиран сървър и персонални компютри (Дейност 1);
  * Доставка и инсталиране на работен софтуер за локализация на изстрели (Дейност 2);
  * Избор на подходящи места за монтаж на контролните точки и монтиране (Дейност 3);
  * Обучение за работа с оборудването (Дейност 4);
  Освен озпълнение на описаните дейности обществената поръчка включва и изпълнение на гаранционния срок по поддръжка с продължителност 36 месеца.
  Повече информация е дадена в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката.

  Референтен номер: 01331-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 225 429 BGN 01.08.2019 15:30

  „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на КОЦ ВРАЦА ЕООД“

  Доставка и гаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура за отделенията по «Образна диогнастика» и отделение за «Анестезиология и интензивно лечение» за пациентите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД – по две обособени позиции.

  Референтен номер: 00813-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки