221 - 225 от 284 поръчки

 • гр. Велинград 40 000 BGN 06.12.2017 17:00

  "Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини и оборудване ( в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и…

  Доставка на резервни части и консумативи за селскостопански машини и оборудване ( в т.ч. трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и др.)

  Референтен номер: 02718-2017-0292
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 653 152 BGN 07.12.2017 16:00

  „Доставка на лекарства за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД за срос от две години”

  „Доставка на лекарства за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД" за срок от две години, по 29 обособени позиции.

  Референтен номер: 00486-2017-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 070 000 BGN 07.12.2017 16:30

  Доставка на апаратура за извършване на неврохирургични интервенции и процедури за дълбока мозъчна стимулация за нуждите на МБАЛ "Света Марина"…

  Предметът на поръчката включва:
  1.1. Доставка на апаратура за извършване на неврохирургични интервенции и процедури за дълбока мозъчна стимулация за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД („Апаратура/та”);
  1.2. Монтаж на новата апаратура;
  1.3. Въвеждане в експлоатация;
  1.4. Обучение на персонала за работа с Апаратурата;
  1.5. Гаранционно поддържане на новата апаратура за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).

  Референтен номер: 00502-2017-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.11.2017 17:00

  ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ, РАЗХОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ

  Периодични доставки на водомери и разходомери за питейна вода и компоненти към тях за нуждите на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД – гр. Разград, при следните позиции: позиция №1: Доставка на едноструйни и многоструйни водомери със сух механизъм, без възможност за дистанционно отчитане; позиция №2: Доставка на едноструйни и многоструйни водомери със сух механизъм, с възможност за дистанционно отчитане; позиция №3: Доставка на едноструйни и многоструйни водомери с мокър механизъм, без възможност за дистанционно отчитане; позиция №4: Доставка на фланшови водомери с възможност за дистанционно отчитане; позиция №5: Доставка на комбинирани водомери с Q3 допълн. = 4 м3/ч; позиция №6: Доставка…

  Референтен номер: 00459-2017-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 300 BGN 30.11.2017 16:30

  Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“, КАИЛ…

  Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“, КАИЛ – Реанимация и ДКБ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.

  Референтен номер: 00010-2017-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки