216 - 218 от 218 поръчки

 • България 440 000 BGN 26.02.2018 17:30

  "Абонаментно поддържане на пожароизвестителна, гласово оповестителни, пожарогасителни системи и противопожарни уреди."

  Абонаментно поддържане на пожароизвестителна, гласово оповестителни, пожарогасителна системи и противопожарни уреди. Противопожарно обезопасяване, провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване пожарна безопасност на обектите в ОП СПТО“ по три обособени позиции:
  • Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителни и гласово оповестителни системи на територията на обектите на ОП СПТО“;
  • Обособена позиция № 2 - „Абонаментно обслужване и поддръжка на спринклерна система за пожарогасене, инсталирана в ОП СПТО за МБТ площадка „Садината“;
  • Обособена позиция № 3 - „Сервизно обслужване на противопожарни уреди. Поддържане и обслужване на пожарни кранове. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни…

  Референтен номер: 00087-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 23.02.2018 16:30

  „Доставка на правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80) mm “

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80)…

  Референтен номер: 01467-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 377 808 BGN 28.12.2018 16:00

  “Периодична доставка на консумативи за апарати за очна хирургия и интраокулярни импланти”

  Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции, обособени в 2/две/ обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3;МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3;МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81;МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6.МБАЛ – Сливен - гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2

  Референтен номер: 00085-2017-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки