226 - 230 от 269 поръчки

 • България 246 895 BGN 02.04.2019 16:15

  Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД

  Предмет на процедурата е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от сключване на договор до 06.12.2020 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок на годност на медицинските изделия и консумативи следва да е не по-малък от 75% от обявения от производителя…

  Референтен номер: 00692-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.03.2019 16:00

  Доставка на трифазни маслени компенсиращи реактори с мощност до 800 кVAr

  Доставка на трифазни маслени компенсиращи реактори с мощност до 800 кVAr
  Прогнозно и необвързващо количество за срок от 12 месеца, както следва:
  Tрифазен маслен компенсиращ реактор с мощност 400 kVAr ( нерегулируем ) – 4 броя.
  Tрифазен маслен компенсиращ реактор с мощност 800 kVAr ( регулируем ) – 1 брой.

  Референтен номер: 00143-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 731 000 BGN 08.04.2019 17:00

  Доставка на контролно-измервателна апаратура и принадлежности

  Предмет на поръчката е доставка на контролно-измервателна апаратура и принадлежности.

  Референтен номер: 00222-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 45 000 BGN 01.04.2019 16:45

  „Абонаментна поддръжка и ремонт на комуникационната система и сървърни компоненти от опорната мрежа на УНСС"

  „Абонаментна поддръжка и ремонт на комуникационната система и сървърни компоненти от опорната мрежа на УНСС"

  Референтен номер: 00062-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 41 967 BGN 29.03.2019 17:30

  Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

  Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация, по обособени позиции:
  - Обособена позиция № 1 „Дънна платка”;
  - Обособена позиция № 2 „Процесор”.

  Референтен номер: 1666-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки