231 - 235 от 236 поръчки

 • гр. Карлово 618 014 BGN 01.06.2020 16:00

  Достава на лекарствени продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД

  Достава на лекарствени продукти за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД

  Референтен номер: 00361-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 33 000 лв. 03.07.2020 14:00

  „Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ -Хасково ЕООД ”Периодични доставки след предварителни заявки на на медицински консумативи .…

  „Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ -Хасково ЕООД ”Периодични доставки след предварителни заявки на на медицински консумативи . Обектът на поръчката включва една обособена позиция „Медицински консумативи ” с 70 броя консумативни единици. Участниците могат да представят оферта само целия обем на поръчката(за всички консумативи). Оценяването се извършва за цялата позиция.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Хасково 16 000 лв. 03.07.2020 14:00

  „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ -Хасково ЕООД ”Периодични доставки след предварителни заявки на на медицински консумативи и…

  „Доставка на медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ -Хасково ЕООД ”Периодични доставки след предварителни заявки на на медицински консумативи и материали. Обектът на поръчката включва една обособена позиция „Медицински консумативи” 56 броя единици консумативи. Участниците могат да представят оферта за целия обем на поръчката (за всички консумативи). Оценяването се извършва за цялата позиция.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 650 480 BGN 29.05.2020 16:00

  Доставка на общоболнични консумативи и дезинфектанти, на консумативи за нуждите на Клинична лаборатория и на Отделението по образна диагностика, както…

  Доставка на общоболнични консумативи и дезинфектанти, на консумативи за нуждите на Клинична лаборатория и на Отделението по образна диагностика, както и на диализни разтвори и медицински консумативи за нуждите на Отделението по хемодиализа в "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.

  Референтен номер: 00361-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 287 300 BGN 17.06.2020 16:00

  „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД по 92 номенклатурни единици”

  Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД по 92 номенклатурни единици” с три обособени позиции”.Обособена позиция № 1: „Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД".Обособена позиция № 2: „Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД" и обособена позиция №3 „Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД" по 92 номенклатурни единици”
  В предмета на обществената поръчка са включени лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък и извън Позитивен лекарствен списък…

  Референтен номер: 1407-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки