231 - 235 от 280 поръчки

 • България 1 195 175 BGN 04.07.2019 17:30

  Доставка на машини, оборудване и техника по 2 обособени позиции...

  Обществената поръчка обхваща доставка на машини, оборудване и техника по 2 обособени позиции:
  По първа обособена позиция:
  - Шредер - 1 брой
  - Стационарно барабанно сито -1 брой
  - Обръщач за компоста в едно с оросителна система и барабан за развиване и навиване на мембраната-1бр. и мембрана за покриване на компоста -7 броя
  - Комплект сонди за измерване на температурата, въглероден диоксид и кислород- 1 брой
  - Мобилна лаборатория - 1 брой
  - Трактор в едно с прикачен инвентар -1 брой
  По Втора обособена позиция:
  - Челен товарач в едно с прикачен инвентар 1 брой

  Референтен номер: 00040-2019-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 02.07.2019 17:00

  „Доставка на камион с кран за нуждите на Община Камено”

  „Доставка на камион с кран за нуждите на Община Камено”

  Референтен номер: 01008-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 403 114 BGN 04.07.2019 17:30

  Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии

  “Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии“, съответстващи на изискванията на съответните технически спецификации, разделена в 5 (пет) обособени позиции. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е за сключване на Рамково споразумение с един изпълнител за всяка обособена позиция.

  Референтен номер:
  Сектори:
  Машиностроене и технологично оборудване Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 365 417 BGN 04.07.2019 16:00

  ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА” – ПЛОВДИВ” ЕООД

  ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. МИНА” – ПЛОВДИВ” ЕООД

  Референтен номер: 00551-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 72 000 BGN 04.07.2019 17:30

  ”Доставка на един брой сметосъбиращ автомобил втора употреба за нуждите на община Свиленград”

  Поръчката обхваща доставка на 1(един) брой сметосъбиращ автомобил втора употреба за община Свиленград, включително и гаранционна поддръжка и сервизно обслужване, с технически характеристики, посочени в техническата спецификация /Приложение №5/, неразделна част от документацията за обществената поръчка.Сметосъбиращият автомобил e специализиран за събиране и превоз на битови отпадъци

  Референтен номер: 00040-2019-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg