231 - 235 от 284 поръчки

 • България 06.12.2017 17:00

  „Доставка на токоизправители 48 V DC за нуждите на АСДУ”

  Предмет на поръчката е доставката на токоизправители 48 VDC, предназначени за захранване на съоръжения за Автоматизираната система за диспечерско управление (АСДУ) в обекти на електроенергийната система.
  За периода на договора (4 години), се предвижда да бъде направени следните доставки на токоизправители 48 VDC: първоначалната доставка и последващи доставки по заявка. Доставките по заявка ще се заявяват с отделни заявки на Възложителя, като общата сума на първоначалната доставка и доставките по заявки по този договор не може да надвишава 140 000 лева.
  1. Първоначална доставка на 10бр. резервиран токоизправител 48 VDC с номинален ток ? 30А (модулен тип), 5бр. модул за резервирани токоизправител…

  Референтен номер: 01379-2017-0153
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.12.2017 17:00

  „Доставка на никел -кадмиеви акумулаторни батерии”

  Доставка чрез покупка на никел-кадмиевите акумулаторни батерии предвидени за захранване на собствени нужди постоянно напрежение 220 V в подстанциите на Електроенергийната система (ЕЕС), разделени в две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставка на никел-кадмиеви акумулаторни батерии с капацитет > 250 Ah” - 4 бр. и Обособена позиця № 2 „Доставка на никел кадмиеви-акумулаторни батерии с капацитет ? 110 Ah”- 13 бр.

  Референтен номер: 01379-2017-0154
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 06.12.2017 17:00

  Доставка на измервателни трансформатори ВН

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на измервателни трансформатори за високо напрежение, с технически характеристики подробно описани в документацията за участие в процедурата. Поръчката е разделена на обособени позици и включва доставка на:
  -токови измервателни трансформатори 110 kV - 237 броя;
  - напреженови измервателни трансформатори 110 kV - 171 броя;
  - комбинирани измервателни трансформатори 110 kV - 9 броя.

  Референтен номер: 01379-2017-0155
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.12.2017 17:00

  Доставка на прекъсвачи за ВН

  Предмет на настоящата поръчка е доставка на прекъсвачи високо напрежение, с технически характеристики подробно описани в документацията за участие в процедурата. Предвижда се доставка на 102 броя елегазови прекъсвачи за номинално напрежение 110 kV, със стоманени носещи конструкции и необходимите принадлежности към тях, както следва:
  Прекъсвачи, работещи в среда със степен на замърсяване 43,3 mm/kV за фазно напрежение (25 mm/kV за линейно напрежение):
  - 123 kV/1600А/16kA - 22 броя;
  - 123 kV/1600А/25kA - 23 броя;
  - 123 kV/1600А/40kA - 46 броя.
  Прекъсвачи, работещи в среда със степен на замърсяване 53,7mm/kV за фазно напрежение (31mm/kV за линейно напрежение):
  - 123 kV/1600А/25kA - 11 броя.

  Референтен номер: 01379-2017-0156
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 840 BGN 07.12.2017 16:00

  Доставка на оборудване за Болнична аптека

  Доставка на оборудване за Болнична аптека за нуждите на възложителя по 4 обособени позиции, подробно описани в "Технически спецификации" от документацията на ОП.

  Референтен номер: 00731-2017-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки