231 - 235 от 268 поръчки

 • България 4 850 000 BGN 01.04.2019 16:00

  Доставка на изплащане на фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа – дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и…

  Поръчката включва доставка на изплащане на фабрично нов линеен ускорител с необходимото окомплектоване за работа – дозиметрична апаратура, устройства за имобилизация и други, за нуждите на Клиника по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, в това число обучение на персонала, гаранционно обслужване на апаратурата - отстраняване на гаранционни дефекти, така и сервизно обслужване - текуща поддръжка и профилактики, а така също и изработка на инвестиционни проекти за адаптиране на помещение в Клиника по лъчева терапия за инсталиране на линейния ускорител – част Технологична, Елек-тротехнологична, Лъчзащита и ОВК (при необходимост), както и КСС.

  Референтен номер: 00325-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 62 000 BGN 26.03.2019 17:30

  Доставка на хидравлични тръбопроводи към хидравлични комплекти за спасителна дейност марки Weber и Lukas

  Доставка на хидравлични тръбопроводи за нуждите на териториалните структури на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1: „Доставка на хидравлични тръбопроводи към хидравлични комплекти за спасителна дейност марка Weber”.
  Обособена позиция 2: „Доставка на хидравлични тръбопроводи към хидравлични комплекти за спасителна дейност марка Lukas”, съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 02443-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 890 000 BGN 27.03.2019 17:30

  Доставка на сканиращ електронен микроскоп със софтуер за автоматично детектиране на следи от изстрел и на автоматизирана система за екстракция…

  Доставка на сканиращ електронен микроскоп със софтуер за автоматично детектиране на следи от изстрел и на автоматизирана система за екстракция на ДНК профили за нуждите на НИК“, разделен на две самостоятелно обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставка на сканиращ електронен микроскоп със софтуер за автоматично детектиране на следи от изстрел“;
  Обособена позиция № 2 „Доставка на автоматизирана система за екстракция на ДНК профили за нуждите на НИК“.

  Референтен номер: 00752-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 27.03.2019 17:00

  Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ - Доставка на специализиран модул…

  Обхвата на поръчката включва доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на Комплекс от социални услуги за деца - специализиран модул за сензорна градина включва -Модул за Сензорна градина "Четири сезона ", комплект описан в техн. спецификация -1бр.;

  Референтен номер: 00073-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 1 716 445 BGN 28.03.2019 17:15

  Доставка на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

  Обществената поръчка обхваща доставка на:
  -Челен товарач – 1 бр.
  -Контейнери – 3 бр.
  -Трактор – 1 бр.
  -Ремарке – 1 бр.
  -Мини товарач – 1 бр.
  -Обръщач на компостни редове – 1 бр.с включени резервни части, гарантиращи работа за първите 2 години на експоатация.
  -Сито (рафиниране на компост) – 1 бр.
  -Шредер(дробилка) – 1 бр.с включени резервни части, гарантиращи работа за първите 2 години на експоатация.
  -Мембрана – 13 052 кв. м.
  -Лабораторно оборудване.

  Референтен номер: 00267-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки