236 - 240 от 430 поръчки

 • България 200 000 BGN 04.11.2019 16:00

  „Изработка, доставка, монтаж, конфигуриране и гаранционна поддръжка на мебелно обзавеждане от пресовани дървесни частици за нуждите на Медицински университет -…

  Настоящата обществена поръчка обхваща изработка, доставка, монтаж, конфигуриране и гаранционна поддръжка на мебелно обзавеждане от пресовани дървесни частици за нуждите на Медицински университет - Пловдив. Доставките, предмет на обществената поръчка се определят с оглед конкретната необходимост на възложителя за срока на договора. Видът на мебелното обзавеждане, броят и квадратурата на елементите, представляващи съставните части на готовия за ползване краен продукт, се определя по одобрена от Възложителя заявка, достигнала до Изпълнителя.

  Референтен номер: 00512-2019-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 250 000 BGN 04.11.2019 17:30

  „Доставка, монтаж на стандартни пътни знаци за сигнализиране на пътищата на територията на Община Стара Загора”

  Обществената поръчка включва доставка на следните пътни знаци и указателни табели и прилежащите им консумативи за монтаж:
  1. Предупредителни пътни знаци – група „А” /А1 – А40/;
  2 Пътни знаци относно предимство – група „Б”/Б1 – Б6/;
  3. Пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана – група „В”/В1 – В34/;
  4. Пътни знаци със задължителни предписания – група „Г” /Г1- Г20/;
  5. Пътни знаци за направления, посоки, обекти и др. – група „Ж”/Ж1 – Ж22/;
  6. Пътни знаци със специални предписания – група „Д”/ Д1 – Д 4; Д 7 – Д 8; Д 11 – Д 21; Д 23 –…

  Референтен номер: 00774-2019-0055
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кърджали 3 000 лв. 24.10.2019 16:00

  „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на черна техника (телевизионно и аудио оборудване)“

  „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на черна техника (телевизионно и аудио оборудване)“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Козлодуй 60 000 лв. 30.10.2019 15:00

  "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ"ЕООД, гр.Козлодуй".

  "Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ МБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ"ЕООД, гр.Козлодуй".

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 33 000 лв. 25.10.2019 17:30

  Доставка на оригинални консумативи, доставка на съвместими консумативи (заместители) за принтери за нуждите на Община Шумен и нейните структурни звена…

  Доставка на оригинални консумативи, доставка на съвместими консумативи (заместители) за принтери за нуждите на Община Шумен и нейните структурни звена по две обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки