271 - 275 от 316 поръчки

 • България 28.08.2019 17:00

  Доставка на арматура за ВЛ високо напрежение

  Поръчката е за доставка на арматурни части, които ще се доставят по конкретни поръчки за доставка от възложителя за срока на договора, условни разделени в следните групи:
  - Арматурни части за верига;
  - Арматурни части за проводник и мълниезащитно въже;
  - Защитна арматура.

  Референтен номер: 01379-2019-0142
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 24 952 BGN 28.08.2019 17:30

  „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора“

  Професионален вертикален фризер – 3бр.
  Професионален хладилник с 2 врати – 1 бр.
  Зеленчукорезачка комплект– 1 бр.
  Електрическа фурна 3 камери– 1 бр.
  Електрическа печка с нагревна площ 90х60 и фурна – 1 бр.

  Референтен номер: 00774-2019-0041
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 130 000 EUR 30.08.2019 17:30

  Закупуване на лицензи и софтуерна поддръжкана интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH 500.

  Закупуване на лицензи, актуализиране на работните инструкции, свързани с внедряване на новите версии и обновявания на софтуера, достъп до документационния център и информационната база от данни на съществуващата система. Задачата е да се осигури софтуерна поддръжка и обновяване на интегрираната библиотечно-информационна система ALEPH 500 находяща се в Университетската библиотека към СУ “Св. Климент Охридски“.

  Референтен номер: 00640-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 375 000 BGN 28.08.2019 16:30

  “Доставка на лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба”

  Предметът на обществената поръчка е “Доставка на лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба”.

  Референтен номер: 00684-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 473 861 BGN 29.08.2019 16:00

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД ”

  „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД разделена на две обособени позиции.ОП № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък „, която включва 404 номенклатурни единици. ОП № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва 257 номенклатурни единици, подробно описани в Глава II - Техническа спецификация. Всеки участник може да представи оферта за една, няколоко или за всички номенклатурни единици вкл. в съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица не е основание за отстраняване на същия от участие в процедурата. Гаранцията…

  Референтен номер: 00705-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки