271 - 275 от 330 поръчки

 • България 19 000 BGN 26.10.2018 17:00

  „Следгаранционно сервизно обслужване на авто-парка на ТП ДГС „Силистра”, включително монтаж на резервни части, доставка на резервни части и консумативи…

  Предметът на поръчката по обособена позиция № 1-обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили и авто- техника на ТП ДГС „Силистра”, (съгласно приложен списък), разположени на територията на ДГС Силистра, включително подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи. Предметът на обществената поръчка по обособена позиция № 2- включва доставка на резервни части, консумативи и принадлежности, вкл. И автостъкла за нуждите на автопарка на ТП ДГС -Силистра.Като доставките ще с изпълняват съгласно нуждите на предприятието.

  Референтен номер: 2712-2018-0045
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 590 000 BGN 24.10.2018 17:30

  „Доставка на лицензи за Microsoft SQL Server 2016 и Microsoft Visual Studio"

  Доставка на 53 броя лицензи за Microsoft SQL Server 2016 и Microsoft Visual Studio съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие

  Референтен номер: 00403-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 175 000 BGN 26.10.2018 16:30

  Доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ-Плевен.

  Доставка/периодична/ на канцеларски материали, по предварителна заявка, за нуждите на Медицински университет - Плевен, както следва: пишещи средства, книжарски стоки; хартиени продукти; материали за подвързване и ламиниране, магнитни носители и почистващи средства, учебни помагала, съгласно техническите спецификации.

  Референтен номер: 00282-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 281 000 BGN 25.10.2018 16:00

  Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД

  Доставка на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“-Пловдив“ ЕООД по шест отделни обособени позиции.

  Референтен номер: 01020-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 259 158 BGN 31.10.2018 16:00

  Доставка медицински изделия за нуждите на отделение «Неврохирургия» при УМБАЛ «Канев» АД».

  Предметът на обществената поръчка е: „Доставка медицински изделия за нуждите на отделение «Неврохирургия» при УМБАЛ «Канев» АД».
  Поръчката съдържа 20 (двадесет) номенклатурни единици.
  Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката. Възложителят не предвижда възможност за предоставяне на оферта само за част от номенклатурните единици, включени в поръчката.
  Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.
  Количествата на медицинските изделия, посочени в Обявлението за обществена поръчка и в „Техническа спецификация” на документацията за участие, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното…

  Референтен номер: 00298-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки