266 - 266 от 266 поръчки

  • България 2 377 808 BGN 28.12.2018 16:00

    “Периодична доставка на консумативи за апарати за очна хирургия и интраокулярни импланти”

    Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции, обособени в 2/две/ обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: МБАЛ – София - гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3;МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3;МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81;МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6.МБАЛ – Сливен - гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2

    Референтен номер: 00085-2017-0039
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки