281 - 285 от 330 поръчки

 • България 133 300 BGN 25.10.2018 17:30

  ”Доставка на технически средства тип „скоба“ за обслужване на контрола на платено паркиране в синя зона - зона Център и…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на 1000 /хиляда/ броя нови технически средства тип “скоба” за осъществяване на контрол на кратковременното паркиране в Синя Зона, съгласно раздел V „Блокиране на колелото на неправилно паркирано ппс, чрез използването на техническо средство /скоба/“ от Наредба за организация на движението на територията на община Варна. Посочената наредба е публикувана на следния интернет адрес: http://varna.obshtini.bg/p.php?i=3300108

  Референтен номер: 00081-2018-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 070 888 BGN 23.10.2018 16:00

  ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА…

  ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ – КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

  Референтен номер: 00370-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.10.2018 16:00

  Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на дискова сторидж система

  Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка на дискова сторидж система, състояща се от два броя дискови сторидж масиви, инсталирани съответно в географски раздалечени „Сайт 1“ и „Сайт 2“, съгласно техническите изисквания.
  С избрания за изпълнител ще бъдат сключени два договора – за доставка и за поддръжка, всеки с предмет, съответно: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на дискова сторидж система“ и „Поддръжка на дискова сторидж система“.

  Референтен номер: 00143-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 4 058 333 BGN 02.11.2018 15:00

  „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на…

  Обществената поръчка, включва изпълнението на следните дейности:
  1.Закупуване, доставка, монтаж и инсталация, въвеждане в експлоатация на 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции,за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология /НЦТХ/ към МЗ, РЦТХ Пловдив, РЦТХ Стара Загора, РЦТХ Плевен, РЦТХ- Варна);
  2.обучение на компетентни лица на потребителите за работа с доставената медицинска апаратура с осигуряване на консумативи, с продължителност мин. 5 дни
  3.доставка на консумативи/реактиви за провеждане на 1 000 бр. изследвания през 2019г. и 1000 бр. изследвания през 2020г.
  4. гаранционно обслужване на апаратурата за 24 месеца.
  Детайлна информация в документацията за поръчката.

  Референтен номер: 01016-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 700 BGN 29.10.2018 17:00

  "Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособени позиции"

  Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособени позиции.

  Референтен номер: 00145-2018-0149
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки