26 - 30 от 360 поръчки

 • гр. Пловдив 38 000 лв. 10.04.2020 16:00

  Доставка на разединители РМ 20/400 с прогнозно количество за период от 12 месеца – 75 броя.

  Доставка на разединители РМ 20/400 с прогнозно количество за период от 12 месеца – 75 броя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Козлодуй 31 150 лв. 10.04.2020 17:00

  „Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на Община Козлодуй”, разделена на обособени позиции,…

  „Доставка на механизирани машини и инструменти с общо и специално предназначение за нуждите на Община Козлодуй”, разделена на обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 – „Доставка на моторни храсторези, моторни кастрачки – прътови, моторна самоходна косачка и моторни триони”;Обособена позиция № 2 – „Доставка на генератор, стартерна зарядна количка и пароструйка”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 284 128 BGN 07.05.2020 16:00

  Доставка на лекарствени продукти по позитивен и извън позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ - Пирдоп” АД по обособени…

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - Пирдоп” АД, чрез периодично повтарящи се доставки по номенклатури след направени заявки от възложителя.

  Референтен номер: 4463-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Приморско 51 675 лв. 16.04.2020 17:00

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставки на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Приморско…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставки на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Приморско и ОП „Чистота и Озеленяване“, гр. Приморско, в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. В обхвата на настоящата обществена поръчка включва доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми разделени в две обособени позиции:Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на Община Приморско – 212 броя; Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”, гр.Приморско – 102 броя.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 69 534 лв. 16.04.2020 16:00

  Доставка на филтърни елементи предназначени за филтрация на входящ въздух за газова турбина SGT 700 за нуждите на ЕВН България…

  Доставка на филтърни елементи предназначени за филтрация на входящ въздух за газова турбина SGT 700 за нуждите на ЕВН България Топлофикация ЕАД.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки