1 - 5 от 30 поръчки

 • гр. София 20 400 лв. 26.09.2019 17:30

  Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изработване и монтаж на 4 (четири) билборда и 4 (четири)…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изработване и монтаж на 4 (четири) билборда и 4 (четири) информационни табели за следните обекти, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020: - Лот 27 „Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+2632 до км 59+07166, с обща дължина 16,80846 км, област Кюстендил“; - Лот 28 „Път II-62 Клисура- Самоков от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изработване и монтаж на 4 (четири) билборда и 4 (четири) информационни табели, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 990 лв. 04.10.2019 18:00

  Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на нова, неупотребявана брава едностранна с резе/планка, мебелен тип за нуждите на Електроразпределение…

  Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на нова, неупотребявана брава едностранна с резе/планка, мебелен тип за нуждите на Електроразпределение Север АД.Количество:1.Брава едностранна с резе/планка – 6000 броя;2.Ключ – 500 броя; Забележка: В посочените количества може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сърница 69 950 лв. 24.09.2019 17:00

  Доставка чрез закупуване на строителни материали, за нуждите на община Сърница по две обособени позиции:Обособена позиция 1: Доставка на инертни…

  Доставка чрез закупуване на строителни материали, за нуждите на община Сърница по две обособени позиции:Обособена позиция 1: Доставка на инертни строителни материали и производни на тях;Обособена позиция 2: Доставка на строителни материали, в това число ВиК, ОВИ (отоплителни и вентилационни, топлоизолационни, хидроизолационни и др.).

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 30 000 лв. 20.09.2019 17:30

  „Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора“

  „Доставка и монтаж на котел и горелка за нуждите на ДПЛФУ, гр. Стара Загора“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.10.2019 16:00

  Доставка на полиуретанови пръстени

  Доставка на полиуретанови пръстени за ГТЛ, изработени по конструктивна документация, предоставена от Възложителя.
  Начин на изпълнение: доставките по договора се извършват по заявка на Възложителя.
  Доставките се извършват при необходимост на Възложителя, на базата на отделни заявки, изготвяни и подавани от отдел „Логистика и контрол” при „Мини Марица – Изток” ЕАД (изпълнител по договора от страна на Възложителя). Заявките ще се подават по факс или с писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя.

  Референтен номер: 00265-2019-0096
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки