31 - 32 от 32 поръчки

 • България 25.03.2019 17:00

  „Доставка на строителни, вик и електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд, инфраструктурата на територията на летище София“.

  Поръчката включва:доставки на строителни, ВиК, електро материали за текуща поддръжка на сградния фонд и инфраструктурата на територията на Летище София, по заявки на Възложителя.В резултат на тази процедура Възложителят ще сключи рамково споразумение за срок от 2 /две/ години максимум с трима потенциални изпълнители, класирани от първо до трето място вкл, при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. При условие, че не са налице достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, то Възложителят може да скл.рамково споразумение…

  Референтен номер: 00533-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 751 500 BGN 25.03.2019 16:45

  „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години.

  ОП № 1:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция София: ЖПС София; ОП № 2:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция Враца; ОП № 3:Доставка на на бои и лакове за Железопътна секция Пловдив”; ОП № 4:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция Бургас; ОП № 5:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция Г. Оряховица; ОП № 6:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция Шумен; ОП № 7:Доставка на бои и лакове за поделение УДВГД София; ОП № 8:Доставка на бои и лакове за поделение УДВГД Пловдив; ОП № 9:Доставка на бои и лакове за…

  Референтен номер: 00233-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки