6 - 10 от 23 поръчки

 • гр. Правец 111 097 лв. 25.01.2019 17:30

  "Възстановителни работи по мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на…

  "Възстановителни работи по мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец по три обособени позиции:Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:" Мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец”Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец”.Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:" Мостово съоръжение над р.Витомерица, гр.Правец”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Поморие 69 900 лв. 25.01.2019 17:00

  Доставка на строителни материали на територията на община Поморие по обособени позиции за период от дванадесет месецаОбособена позиция 1. Доставка…

  Доставка на строителни материали на територията на община Поморие по обособени позиции за период от дванадесет месецаОбособена позиция 1. Доставка на различни видове и размери добит строителен камък за нуждите на изграждането, ремонта и поддържането на строителните обекти на Община Поморие и Общинско Предприятие „БКСРД”-Поморие Обособена позиция 2. Доставка на пясък за нуждите на изграждането, ремонта и поддържането на строителните обекти на Община Поморие и Общинско Предприятие „БКСРД”-Поморие

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.02.2019 16:30

  „Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до…

  „Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм, полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф125 до ф 630 мм, pvc тръби за канализация от ф110 до ф500 мм както и фасонни части за тях“

  Референтен номер: 01277-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.02.2019 16:30

  Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност, PE100 за водоснабдяване, съобразно нуждите на "В и К - Сливен" ООД

  Предметът на настоящата поръчка е доставка на полиетиленови тръби с висока плътност, PE100 за водоснабдяване, съобразно нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, като предлаганите продукти следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Доставките се извършват по заявки на Възложителя в складовата му база в град Сливен.

  Референтен номер: 01075-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.02.2019 17:00

  „Доставка на регулираща и спирателна арматура, с принадлежности за задоволяване на експлоатационните потребности на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград“.

  Предметът на процедурата предвижда доставка на конкретни видове артикули/стоки/части/ изделия:
  1. Тротоарни спирателни кранове
  2. Регулиращ затворен орган – иглен вентил- тип бутална клапа с иглен затвор с модулираща електрозадвижка;
  3. Въздушници
  4. Регулатори за изходящо налягане
  5. Регулатори за регулиране на налягане в зависимост от потреблението
  6. Вентил поплавков за едно ниво с хоризонтален поплавък
  7. Регулатори за изходно налягане с вграден водомер
  8. Жиба преходни с удължен маншон от циментовоазбестови към полиетиленови тръби
  9. Жиба за връзка между PVC тръби с удължен маншон
  10. Водовземни скоби
  11. Фланци стоманени свободни
  12. Фланци стоманени глухи
  Конкретните изисквания към всеки от артикулите са посочени в техническата спецификация

  Референтен номер: 00220-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки