6 - 10 от 33 поръчки

 • гр. Разград 23 500 лв. 23.02.2018 17:00

  Периодични доставки на инертни материали, при следните обособени позиции:Позиция №1 – Доставка на трошен камък с транспорт на Възложителя. Периодични…

  Периодични доставки на инертни материали, при следните обособени позиции:Позиция №1 – Доставка на трошен камък с транспорт на Възложителя. Периодични доставки франко кариера/складова база на изпълнителя на трошен камък – фракции 0-4; 4-12; 12-40; 0-40.Позиция №2 – Доставка на трошен камък до определени от Възложителя депаПериодични доставки франко депа на възложителя на трошен камък – фракции 0-4; 4-12; 12-40; 0-40.- До депо гр. Разград, ул. “Кресна” №22- До депо гр. Попово, обл. Търговище, ул. “Зараевска” №40- До депо гр. Цар Калоян, общ. Разград, Помпена станция “Цар Калоян“- До депо гр. Лозница, общ. Разград, ул. “Витоша” №23- До депо ПС „Смирненски”,…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.03.2018 16:30

  «ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ И СТОМАНЕНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

  Предмета на поръчката включва доставка чрез покупка на метални и стоманени изделия за нуждите на "Топлофикация – Сливен" ЕАД. Доставката включва: арматурни мрежи, арматурни железа , ламарини, профилни тръби, поцинковани тръби, стоманени - винкели, стоманени безшевни тръби, тръби черни цолови, шини и други метални и стоманени изделия съгласно техническа спецификация.

  Референтен номер: 198-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.03.2018 23:59

  Доставка на огнеупорна зидария за газозаборни шахти

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на огнеупорна зидария за газозаборни шахти, като конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 36 (тридесет и шест) месеца, като доставките ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя.

  Референтен номер: 05242-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 3 000 лв. 22.02.2018 17:30

  Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Благоевград

  Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Благоевград

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 50 000 лв. 21.02.2018 16:30

  В централата е изградена водоподготвителна инсталация. Омекотителната инсталация е с автоматично стартиране на регенерационните цикли. Твърдата вода съдържа калциеви и…

  В централата е изградена водоподготвителна инсталация. Омекотителната инсталация е с автоматично стартиране на регенерационните цикли. Твърдата вода съдържа калциеви и магнезиеви йони, които се обменят в омекотителната инсталация с натриеви йони. Когато филтруващата колона омекоти определено количество сурова вода, йоннообменната смола се насища с калциеви и магнезиеви йони. Филтърът трябва да бъде регенериран с разтвор на натриев хлорид. Инсталацията е предназначена да произвежда концентриран солен разтвор от таблетирана сол с концентрация 25-26 % и с показател pH 78,0. Ориенировъчен обем на поръчката – 200 тона ( ± 10 % ) след предварително подадена заявка от Възложителя за обема на необходимото…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки