6 - 10 от 38 поръчки

 • България 40 000 BGN 02.08.2018 17:00

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП…

  Предметът на поръчката включва : Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок от 24 месеца.

  Референтен номер: 02718-2018-0141
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.07.2018 16:10

  „Доставка на огнеупорна замазка”

  Доставка на 30 000кг. огнеупорна замазка за обезпечаване на ремонта на блок №4 с пълно описание в технически изисквания в документацията към поръчката.

  Референтен номер: 123-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 06.08.2018 16:00

  Доставка на 60 тона стоманени топки ф 60 по техническо задание

  Доставка на 60 тона стоманени топки ф 60 по техническо задание

  Референтен номер: 00678-2018-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 30 000 лв. 16.07.2018 17:30

  „Доставка и монтаж на метални шкафове и метални стелажи за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“

  „Доставка и монтаж на метални шкафове и метални стелажи за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 23 205 BGN 02.08.2018 17:00

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП“ДГС-Триград“…

  Изпълнението на поръчката включва доставка на прогнозни количества строителни конструкции, железарски и строителни материали за нуждите на ТП"ДГС-Триград". Прогнозните количества и видове артикули, който ще бъдат предмет на доставка са подробно описани в "Техническа спецификация" /Приложение №12/, неразделна част от документацията на процедурата. Възложителят ще заявява чрез писмена заявка и според възникналите потребности, доставката на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали. Доставките следва да се извършват в срок до 3(три) дни, считано от получаване на заявката.
  Възложителят няма задължение за цялостно количествено и стойностно усвояване на посочените в Техническата спецификация видове и количества…

  Референтен номер: 02718-2018-0139
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки