11 - 15 от 27 поръчки

 • гр. София 37 500 лв. 15.11.2018 17:00

  „Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на портални врати с автоматизация“ за нуждите на затвора – гр. София“.

  „Демонтаж, изработка, доставка и монтаж на портални врати с автоматизация“ за нуждите на затвора – гр. София“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 897 BGN 04.12.2018 17:00

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП…

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП „ДГС Пловдив” за срок от 24 месеца.”

  Референтен номер: 02718-2018-0214
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.11.2018 17:00

  Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово

  Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на фракции и асфалтови смеси за нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово“. Поръчката е разделена на пет обособени позиции, както следва:
  1. Обособена позиция № 1: Доставка на фракции франко бази на „В и К“ ООД в град Габрово и град Дряново;
  2. Обособена позиция № 2: Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в град Трявна;
  3. Обособена позиция № 3: Доставка на фракции франко база на „В и К“ ООД в град Севлиево;
  4. Обособена позиция № 4: Доставка на асфалтови смеси франко асфалтова база на изпълнителя в района на…

  Референтен номер: 657-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 03.01.2019 16:00

  „Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на…

  „Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на проект - Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, ул. Акад. Георги Бончев, номер 2, бл. 107, 1113 София .
  Обектът предвиден за ремонт е във работните помещения на Института по минералогия и кристалография, лявото крило на I етаж на бл. 107, находящ се в научния комплекс на БАН – IV км, с административен адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“ №2, бл. 107.

  Референтен номер: 1517-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.12.2018 16:30

  „Доставка на поцинковани фитинги за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив"

  Доставка на поцинковани фитинги за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, периодично, франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 или ПС „Север” (съгласно заявката), за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Всеки участник е длъжен да участва за целия обем на поръчката.Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата поръчка, в зависимост от своите нужди и потребности. Посочените в Техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни и ориентировъчни, като не задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем. Количествата на стоките не могат да бъдат определени към момента,…

  Референтен номер: 00197-2018-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки