1 - 1 от 1 поръчки

 • България 98 986 BGN 09.06.2020 17:00

  Извършване на проучвания и изпълнение на природозащитни мерки по проект "Подобряване на природозащитното състояние на три вида прилепи на територията…

  Дейност 1 "Проучване разпространението и картиране на находищата на целевите видове"
  Дейност 2 "Проучване на числеността на видовете в размножителните колонии и местата за зимуване"
  Дейност 3"Маркиране и съхраняване на биотопни дървета, предоставящи убежища на видовете широкоух прилеп и дългоух нощник"
  Дейност 4 "Поставяне на къщички за видовете широкоух прилеп и дългоух нощник"

  Референтен номер: 00322-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки