1 - 2 от 2 поръчки

 • България 22.03.2019 17:00

  Изпитване на типови стълбове СНД и Н.В2 за ВЛ 110 kV

  Поръчката включва:
  - Производство на СРС тип СНД и H.B2 – по един брой;
  - Изпитания на произведените стоманорешетъчни стълбове на изпитателен полигон.

  Референтен номер: 01379-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 171 000 BGN 28.02.2019 17:30

  Изследване на хидробиологичното състояние на езерата, методика за наблюдение, анализ на резултатите от теренните дейности, изготвяне на система от мерки…

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши следните основни дейности: изследване на хидробиологичното състояние на определените езера на територията на Национален парк "Пирин", разработване на методика за наблюдение, анализ на резултатите от теренните дейности, изготвяне на система от мерки за борба с еутрофикацията и тяхното изпълнение, вкл. почистване на водорасли ръчно - чрез скубане.

  Референтен номер: 01135-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки