×

Филтри:

Сектор: Облекло и текстил

1 - 4 от 4 поръчки

 • гр. София 69 990 лв. 28.01.2019 17:30

  „Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на Министерство на икономиката по две обособени позиции: 1.…

  „Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи за нуждите на Министерство на икономиката по две обособени позиции: 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. Доставка на хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.02.2019 16:30

  Доставка на гумени изделия за превозните средства на Столичен електротранспорт ЕАД

  “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД, разделени на 15 обособени позиции.

  Референтен номер: 00203-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.02.2019 16:00

  Доставка на предпазни обувки за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции: ОП 1-Летни защитни обувки и…

  Доставка на предпазни обувки за нуждите на дружествата от групата ЕВН България, по обособени позиции (ОП):
  ОП 1 - Летни защитни обувки
  1.1. Защитни обувки половинки (кожа) - S3
  1.2. Защитни обувки половинки (набук) - S3
  1.3. Защитни обувки половинки тип "сандал" (набук) - S1P
  ОП 2.- Зимни защитни обувки
  2.1. Защитни боти (високи, кожа) - S3
  2.2. Защитни боти ( кожа) - S3

  Референтен номер: 00143-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 800 000 BGN 04.02.2019 17:00

  „Изработка и периодична доставка на униформено представително и теренно облекло за нуждите на Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, ...…

  Продължава в раздел II.1.1 ...Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие, създадени на основание чл.163, ал.1 и параграф 9 от Закона за горите”
  „Изработка и периодична доставка на униформено представително и теренно облекло за нуждите на Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие, създадени на основание чл.163, ал.1 и параграф 9 от Закона за горите”, съгласно техническа спецификация към одобрената документация за участие.

  Референтен номер: 2724-2018-0123
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки