×

Филтри:

Сектор: Облекло и текстил

6 - 8 от 8 поръчки

 • България 14.11.2018 16:45

  „Доставка на работни обувки – прахо и искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД ”

  „Доставка на работни обувки – прахо и искрозащитни за правоимащия персонал на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”. Изискванията към видовете обувки са подробно описани в документацията за участие. Доставката ще се извърши по заявка на Възложителя.

  Референтен номер: 01558-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.11.2018 16:00

  Доставка на работно облекло извън КЗ

  Доставка на работно облекло извън КЗ /контролирана зона/
  Работното облекло е разделено в следните обособени позиции:
  об. поз. №1 Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия и замърсявания с нетоксичен прах и вещества
  об. поз. №2 Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия, агресивни вещества и масла
  об. поз. №3 Облекла за защита от замърсявания, агресивни вещества и масла
  об. поз. №4 Облекла за защита от неблагоприятни климатични въздействия с понижена горимост
  об. поз. №5 Облекла за защита от замърсявания с понижена горимост
  об. поз. №6 Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и вещества
  об. поз. №7 Облекла за защита от замърсявания с нетоксичен прах и…

  Референтен номер: 00353-2018-0159
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 250 BGN 29.11.2018 17:00

  „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции/без защитно облекло за пожари/ за нуждите на…

  „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции/без защитно облекло за пожари/ за нуждите на ТП ДЛС Ропотамо, както следва:
  Обособена позиция 1:
  Доставка на работни дрехи и обувни изделия за служители на ДЛС Ропотамо, чиито длъжности не са включени в НАРЕДБА № 3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ;
  Обособена позиция 2:
  Доставка на обувки за…

  Референтен номер: 2716-2018-0157
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки