×

Филтри:

Сектор: Облекло и текстил

6 - 8 от 8 поръчки

 • гр. Габрово 93 583 BGN 26.03.2019 17:00

  „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по 6 обособени позиции

  Предметът на процедурата касае доставка на работно облекло и лични предпазни средства по 6 обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средстава за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ - Габрово;
  Обособена позиция № 2 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „Общински спортни имоти“;
  Обособена позиция № 3 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Гробищни паркове“ – Габрово;
  Обособена позиция № 4 „Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП „Благоустрояване“ – Габрово;
  Обособена позиция № 5 „Доставка на работно облекло по…

  Референтен номер: 00038-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.04.2019 16:30

  „Доставка на гумено-транспортна лента – 1200 ЕР 1600/5,7 + 2 N – 2 000 метра, ГТЛ 1200 ЕР 500/3,4 +…

  „Доставка на гумено-транспортна лента – 1200 ЕР 1600/5,7 + 2 N – 2 000 метра, ГТЛ 1200 ЕР 500/3,4 + 2 N - 400 метра, ГТЛ 650 ЕР 300/3,3 + 2Р - 400 метра. ”

  Референтен номер: 00217-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25.03.2019 16:30

  Доставка на униформено облекло

  „Доставка на униформено облекло”, разделена на 3 обособени позиции:
  -Обособена позиция 1: Доставка на униформено облекло;
  -Обособена позиция 2: Доставка на връхно облекло;
  -Обособена позиция 3: Доставка на униформени ризи.

  Референтен номер: 203-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки