×

Филтри:

Сектор: Облекло и текстил

11 - 12 от 12 поръчки

 • България 26.06.2019 16:00

  Доставка на костюм за заварчици

  Доставка чрез покупка на костюм за зарачици. Подробно описание съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение в документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Ново Паничарево 1 500 BGN 02.07.2019 16:30

  Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:

  Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:1. Обособена позиции № 1: Доставка на работни дрехи, специално работно облекло, работни ръкавици, предпазни каски, козирки и маски и предпазни екипировки 2. Обособена позиции № 2: Доставка на обувни изделия

  Референтен номер: 02716-2019-0078
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки