×

Филтри:

Сектор: Облекло и текстил

11 - 13 от 13 поръчки

 • България 168 000 BGN 31.07.2019 17:30

  „Доставка на полицейски униформи - ботуши за мотористи”

  Доставка на 600 чифта ботуши за мотористи

  Референтен номер: 02851-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 72 835 BGN 23.07.2019 17:15

  „Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

  Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по 7 обособени позиции, съгласно технически спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00797-2019-0035
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 470 000 BGN 29.07.2019 17:30

  Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“

  Доставка на ново работно облекло – зимно, лятно и допълнително облекло за нуждите на работниците и служителите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, съгласно Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00087-2019-0062
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки