×

Филтри:

Сектор: Облекло и текстил

11 - 14 от 14 поръчки

 • България 29.10.2019 16:00

  Доставка на ръкавици

  Доставка чрез покупка на работни ръкавици. Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на ръкавици (пет пръста) от цепена телешка кожа и плат; Обособена позиция № 2: Доставка на ръкавици (пет пръста) за работа в агресивни среди (масла/греси); Обособена позиция № 3: Доставка на ръкавици (пет пръста), изработени от нитрилен каучук (еднократна употреба). Подробно описание съгласно технически спецификации и условия за изпълнение в документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0114
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.10.2019 16:45

  „Доставка на работно и специално работно облекло за персонала на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД / с две обособени позиции/”

  Доставка на работно и специално работно облекло за персонала на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Обществената поръчка е делима на 2/ две/ обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 – „Лятно работно облекло”;
  Обособена позиция №2 – „Зимно работно облекло”.
  Обособена позиция №1 „Лятно работно облекло” включва изработването и доставката на следните изделия: работен полугащеризон с яке - сив – 4298 бр., работен полугащеризон с яке - син – 1153 бр., тениска – оранжева – 8800 бр., тениска – синя – 4192 бр. и шапка- лятна – 1636 бр. ; Обособена позиция №2 „Зимно работно облекло” включва изработването и доставката на студо -…

  Референтен номер: 01605-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 600 BGN 04.11.2019 17:00

  Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции

  Избор на изпълнител за закупуване и доставка на нови, работно облекло и обувни изделия за нуждите на служителите в ТП „ДГС Бургас“.

  Референтен номер: 2716-2019-0126
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 450 000 BGN 25.10.2019 17:00

  „Осигуряване на предметни печалби за нуждите на ДП БСТ“, по обособени позиции

  Предметът на поръчката обхваща извършване на доставки по заявка на БСТ за:
  1. сувенирни артикули – 40 вида
  2. черна техника – 8 вида, разпределени по обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Доставка на сувенирни артикули“ – с прогнозно количество от 386 500 бр. /количеството е определено на база ориентировъчни/предварителни изчисления за необходимостите и е възможна неговата промяна по време на изпълнение на договора, сключен въз основа на настоящата поръчка/;
  Обособена позиция № 2: „Доставка на черна техника“ – с прогнозно количество от 102 бр. /количеството е определено на база ориентировъчни/предварителни изчисления за необходимостите и е възможна неговата промяна по време на изпълнение на…

  Референтен номер: 04666-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки