1 - 5 от 19 поръчки

 • гр. София 7 171 лв. 07.06.2018 17:30

  Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ЦУ на НАП, УЦ на НАП Банкя, УЦ на НАП…

  Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ЦУ на НАП, УЦ на НАП Банкя, УЦ на НАП Боровец и ТД на НАП ГДО, в четири самостоятелно обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сапарева баня 69 999 лв. 25.05.2018 17:00

  „Товарене и извозване на смесени битови отпадъци на 148км/общо/от площадка на депо за неопасни отпадъци в местността “Люти дол” гр.…

  „Товарене и извозване на смесени битови отпадъци на 148км/общо/от площадка на депо за неопасни отпадъци в местността “Люти дол” гр. Сапарева баня до площадка в кв. Филиповци гр. София”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 000 лв. 04.06.2018 16:30

  „Услуги по дератизация, дезинсекция и дезакаризация в обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“

  „Услуги по дератизация, дезинсекция и дезакаризация в обекти на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 31 944 лв. 23.05.2018 17:00

  Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на административни площи на РЗИ-Варна, находящи се в гр. Варна, ул.…

  Услуги по комплексно почистване - ежедневно, седмично и основно на административни площи на РЗИ-Варна, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница” № 3, за периода м. юни 2018- м.юни 2019г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 40 000 BGN 27.06.2018 17:00

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения и сгради на ТП на НОИ - Хасково и прилежащи площи.

  Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по:
  1. Ежедневно, периодично и основно почистване на:
  - административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата;
  - работно място в гр. Димитровград.
  2. Периодично и основно почистване на архивохранилище в гр. Хасково.
  Дейностите по почистване следва да се извършват с персонал, почистваща техника и оборудване, почистващи препарати и консумативи на Изпълнителя при спазване изискванията на технически спецификации. Обема по почистване на обектите, предмет на настоящата обществена поръчка е с обща площ от 4 560 кв. м.

  Референтен номер: 00145-2018-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки