1 - 5 от 60 поръчки

 • България 71 925 BGN 12.11.2018 17:00

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни…

  Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Летница и подготовката им за експлоатация при зимни условия за сезон 2018/2019 година с цел осигуряване безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при зимни условия. Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите по зимното поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път…

  Референтен номер: 00823-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кочериново 65 833 лв. 22.10.2018 17:00

  „Зимно поддържане – снегочистене и опесъчаване на пътища от Общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2018/2019 година в община Кочериново…

  „Зимно поддържане – снегочистене и опесъчаване на пътища от Общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2018/2019 година в община Кочериново ”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 8 000 лв. 29.10.2018 17:30

  "Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Видин, Габрово,…

  "Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Видин, Габрово, Ловеч и Плевен на обособени позиции от № 1 до № 5”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 472 200 BGN 19.11.2018 16:00

  „Зимно поддържане и снегопочистване за сезони 2018-2021 г. на общинските пътища на територията на община Момчилград” по обособени позиции №…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуга във връзка със зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на Община Момчилград през зимните експлоатационни сезони 2018/2019; 2019/2020; и 2020/2021 г., по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

  Референтен номер: 00239-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 07.11.2018 17:00

  “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на услуга във връзка със зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и уличната мрежа в населените места на Община Етрополе.
  Предоставянето на услуга, предмет на обществената поръчка е разпределено в две обособени позиции, както следва:
  “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и улична мрежа в населените места на Община Етрополе, за зимния период 2018-2019 година” с две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 – „ Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Етрополе и част от…

  Референтен номер: 00099-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки