1 - 5 от 36 поръчки

 • гр. Каолиново 67 833 лв. 30.11.2017 16:30

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – IV клас на територията на община Каолиново през 2018 г.“

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – IV клас на територията на община Каолиново през 2018 г.“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 600 лв. 28.11.2017 16:00

  Услуги по комплексно вътрешно почистване - цялостно ежедневно поддържане/7 дни в седмицата, включително събота и неделя/, без официални празнични дни,…

  Услуги по комплексно вътрешно почистване - цялостно ежедневно поддържане/7 дни в седмицата, включително събота и неделя/, без официални празнични дни, на чистотата във всички помещения на Ректората, в Многофункционалната спортна зала при НСА“Васил Левски“, ниското тяло на бл.18 и бл.15 /високо тяло и ниско тяло само 3 и 4 етаж/, бл.61 вх.В, Г и Д, гр София, Студентски град, подробно описани по вид и часови график в Документацията за участие

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 473 BGN 05.12.2017 17:00

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през…

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2017/2018 г. се извършва поради необходимостта от безопасна експлоатация на общинските пътища при зимни условия. Зимното поддържане на пътищата включва: снегопочистване (патрулно и периодично) и опесъчаване. Зимно поддържане и снегопочистване на маршрут № 10 – район с. Победа и район с. Плачи дол
  1.Път DOB1104 /ІІІ – 9701/ Победа – Полк. Минково – Котленци – Полк. Свещарово – Поп Григорово от км 0+000 до км 11+000
  2.Път DOB3117 /ІІ – 27, Добрич – Сенокос/ - Приморци от км 0+000 до км 0+500
  3.Път DOB2116…

  Референтен номер: 00159-2017-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Каспичан 69 983 лв. 04.12.2017 17:00

  Изпълнение на комплекс от дейности по подготовка и осигуряване на проходимост при зимни условия ( зимно поддържане) на общинската пътна…

  Изпълнение на комплекс от дейности по подготовка и осигуряване на проходимост при зимни условия ( зимно поддържане) на общинската пътна мрежа на територията на Община Каспичан за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. със следните 2 обособени позиции:Обособена позиция №1: SHU 1080 /I-2/ КАСПИЧАН – ГРАНИЦА ОБЩИНА ( КАСПИЧАН – НОВИ ПАЗАР) – ЕНЕВО – НОВИ ПАЗАР - /I-2/ в участък от км. 0+000 до км. 1+000;SHU 2081 /SHU 1080/ КАСПИЧАН – ЖП ГАРА КАСПИЧАН – МОГИЛА - /III -2082/ в участък от км. 0+000 до 19+710;SHU 1082 / III – 2007/ ПЛИСКА – ВЪРБЯНЕ – ГРАНИЦА ОБЩИНА (КАСПИЧАН – НОВИ ПАЗАР)…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Тутракан 46 000 лв. 30.11.2017 17:00

  Предмет на обществената поръчка е пробутване на земни маси (запръстяване) на терени, общинска собственост, намиращи се на територията на Община…

  Предмет на обществената поръчка е пробутване на земни маси (запръстяване) на терени, общинска собственост, намиращи се на територията на Община Тутракан по съответните землища. Обемът на дейностите е прогнозен, тъй като броят обработки, които ще бъдат възложени, се определя от реално възникналата необходимост от провеждане на мероприятия на територията на Община Тутракан и няма задължителен характер за възложителя. Пълният обхват и детайлното дефиниране на задълженията на изпълнителя на настоящата обществена поръчка са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – неразделна част от настоящата документация.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки