1 - 5 от 56 поръчки

 • гр. Върбица 69 125 лв. 25.09.2017 16:00

  „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на Община Върбица за зимния период 2017г.- 2018г"

  „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на Община Върбица за зимния период 2017г.- 2018г"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стрелча 40 000 лв. 26.09.2017 17:30

  „Зимно поддържане през зимен сезон 2017/2018г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с.…

  „Зимно поддържане през зимен сезон 2017/2018г. на уличната мрежа в населените места на община Стрелча (гр. Стрелча, с. Дюлево, с. Смилец, с. Блатница, с. Свобода), общинска пътна мрежа на Община Стрелча и участъците от републиканската пътна мрежа преминаващи през град Стрелча”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Асеновград 63 000 лв. 27.09.2017 17:00

  „ЕЖЕДНЕВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”

  „ЕЖЕДНЕВНО И ИЗВЪНРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 000 BGN 11.10.2017 17:00

  ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЪКИ

  Осъществяването на дейности по зимно поддържане и снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Лъки с цел осигуряване на нормална пътно-транспортна обстановка при зимни условия през зимен сезон, 2017-2018 година, както следва:
  • снегопочистване;
  • опесъчаване на заледени участъци;

  Референтен номер: 00608-2017-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 92 250 BGN 06.10.2017 17:00

  „Дейности по зимно поддържане /снегопочистване и опесъчаване/ на общинските пътища и уличната мрежа на територията на община Борино за сезон…

  Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане.
  Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват:
  1. Подготвителни работи:
  a) изготвяне на планове за зимно поддържане;
  б) технически прегледи на заявените за използване машини и съоръжения;
  в) подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия;
  г) осигуряване на необходимите материали;
  д) съгласуване на дейностите между органите на АПИ, общината и…

  Референтен номер: 00754-2017-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки