1 - 5 от 29 поръчки

 • гр. Бургас 21 000 лв. 30.04.2019 16:30

  „Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране или обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци…

  „Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране или обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на „УМБАЛ – Бургас” АД.”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 40 000 лв. 30.04.2019 17:00

  „Дейности свързани с дератизация, дезинсекция и дезакаризация за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три обособени позиции“

  „Дейности свързани с дератизация, дезинсекция и дезакаризация за нуждите на „ВиК“ ООД- гр. Русе в три обособени позиции“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 48 000 лв. 24.04.2019 15:00

  Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД и стерилизация на инструментариума. Изпълнителят следва да осигури комплексно…

  Комплексно почистване и дезинфекция на сградата на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД и стерилизация на инструментариума. Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване и дезинфекция на работни и сервизни помещения, общи части /коридори, фоайета, стълбища и асансьори/, специализирани лекарски кабинети, лаборатории и санитарни помещения, както и стерилизиране на инструментариума и медицинските консумативи, за срок от една година.Изпълнителят извършва услугата със свой персонал от санитарки, поне две от които трябва да имат годни сертификати за работа с паров автоклав или сходни уреди за стерилизация, които се представят при подписване на договора за изпълнение, както и доказателства за петгодишен професионален опит; подсигурява почистващи препарати…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 963 674 BGN 20.05.2019 17:00

  „Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за…

  ОП№1:Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от 40 населени места на територията на община Генерал Тошево-дейности по събиране на твърди битови отпадъци от 40 населени места на територията на община Генерал Тошево и извозването им на Регионалното депо за отпадъци с.Стожер,общ.Добричка.В рамките на поръчката изпълнителят следва да организира и извършва със собствени съдове,техника и персонал,услуги по събиране и транспортиране на събраните битови отпадъци от 40 населени места на Регионалното депо за отпадъци с. Стожер,общ.Добричка.ОП№2:Събиране и извозване на твърди битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в град Генерал Тошево-услуги по събиране и извозване на твърди битови отпадъци…

  Референтен номер: 00964-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.05.2019 16:45

  „Извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на сгради, открити площи, пътнически вагони, дизелови мотрисни влакове (ДМВ) и ....Продължава в…

  Обществената поръчка е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на сгради, открити площи, пътнически вагони, дизелови мотрисни влакове (ДМВ) и електрически мотрисни влакове (ЕМВ), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”, описани в Спецификациите, съобразно изискванията, посочени в документацията за участие и Техническите изисквания на Възложителя – приложени към документацията, за период от три години, делима на шест обособени позиции.

  Референтен номер: 01605-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки