6 - 10 от 20 поръчки

 • България 09.07.2019 16:00

  Предаване на неоползотворими и опасни отпадъци за последващо безопасно третиране

  Предаване, транспортиране и последващо безопасно третиране (обезвреждане или оползотворяване) на натрупаните до момента и образувалите се в бъдеще опасни и неоползотворими отпадъци. Опасните и неоползотворимите отпадъци, съгласно техните кодове са обособени в девет обособени позиции. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е три години. Приемането на последващите количества натрупани отпадъци, в рамките на срока на договора, ще се извършва периодично, след писмено уведомление от Възложителя.

  Референтен номер: 00353-2019-0064
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 317 998 BGN 16.07.2019 17:00

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на всички населени места на територията на Община Доспат по…

  Предмет на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и улиците на всички населени места на територията на Община Доспат по 7/седем/ обособени позиции за три експлоатационни периода 2019/2020 г.2020/2021 г.2021/2022 г до 30.04.2022 година. Обществена поръчка включва следните дейности: - осигуряване на необходимите инертни материали за опесъчаване/пясък,соли/ ; -почистване на общинските и други обслужващи пътища, улиците в населените места от сняг и/или лед;-третиране /опесъчяване / против заледяване на настилките и съоръженията на улиците чрез пясъчна,пясъчно - солева и/или друга подходяща смес за три сезона : 2019/2020 г.2020/2021 г.2021/2022 г - до 30.04.2022 година .Пътната мрежа…

  Референтен номер: 00166-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.07.2019 17:00

  Предаване за транспортиране и оползотворяване на отпадък с код и наименование 17 06 04 - изолационни материали, различни от упоменатите…

  Обществената поръчка включва дейностите по приемане на отпадък с код и наименование 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 от площадката на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ в количество до 5 000 тона в рамките на 1 (една) година за транспортиране и оползотворяване съгласно изискванията на Българското законодателство.

  Референтен номер: 00015-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • обл. София град 800 000 BGN 30.07.2019 16:00

  Осигуряване на комплексно почистване (текущо и основно) та площи-собственост и/илиползвани от "Пазари Север" ЕАД

  Услугата включва почистване на административни офиси на възложителя, пазарни площадки и санитарни възли на някои от пазари съгласно график, приложен в документацията, основно почистване на административните офиси, миене на пазарите, косене на трева, снегопочистване, извънредно почистване (неочаквано замърсяване или при специален повод по указания на възложителя).

  Референтен номер: 3878-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 530 BGN 18.07.2019 17:00

  "Възлагане на механизиране поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради" на територията на ТП "ДГС Карнобат"

  "Възлагане на механизиране поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради" на територията на ТП "ДГС Карнобат" съобразно одобрената техническа спецификация

  Референтен номер: 02716-2019-0084
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки