6 - 10 от 47 поръчки

 • гр. Брацигово 69 990 лв. 26.09.2019 17:00

  „Снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа и улици на територията на гр. Брацигово през зимния експлоатационен сезон 2019/2020 година„Снегопочистването и…

  „Снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа и улици на територията на гр. Брацигово през зимния експлоатационен сезон 2019/2020 година„Снегопочистването и опесъчаването на пътна мрежа и улици на територията на гр. Брацигово през зимния експлоатационен сезон 2019/2020година изисква изпълнение на дейности, които осигуряват в зимните условия нормална проходимост за пътните превозни средства и хората. Дейностите включват отстраняване на снежната покривка, навети преспи и образувана ледена кора върху пътното платно със специализирана техничка. В случаите, когато са се образували тънки заледявания и уплътняване на снежната покривка, които е невъзможно да бъдат отстранени с почистващата техника, съответните участъци или пътища се опесъчават.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 66 000 лв. 19.09.2019 17:30

  Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново.

  Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.10.2019 17:00

  Транспортиране и предаване на производствени отпадъци.

  Транспортиране и предаване на производствени отпадъци.
  Обособена позиция 1 – производствен отпадък с код 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита.
  Обособена позиция 2 – производствен отпадък с код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители.
  Обособена позиция 3 – производствен отпадък с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води.

  Референтен номер: 00571-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Сапарева баня 69 999 лв. 23.09.2019 17:00

  „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа- снегопочистване и опесъчаване на територията на Община Сапарева баня за експлоатационен сезон 2019/2020г.”

  „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа- снегопочистване и опесъчаване на територията на Община Сапарева баня за експлоатационен сезон 2019/2020г.”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 539 477 BGN 17.10.2019 17:00

  "Избор на оператор за експл.и поддръжка на„Регионално депо за неопасни отпадъци за Общ.М.Търново“и извършв.на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозв.на територ.на…

  Настоящата обществена поръчка е разделена на две обособени позиции както следва:
  Обособена позиция № 1 "Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на «Регионално депо за неопасни отпадъци за Община Малко Търново“.
  Обособена позиция № 2 „Извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Малко Търново».
  Настоящата поръчка предвижда избор на оператор за експлоатация и поддръжка на „Регионално депо за неопасни отпадъци за Община Малко Търново“ и извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Малко Търново.
  Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка по Обособена позиция №1 и №2 са подробно описани…

  Референтен номер: 00031-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки