546 - 550 от 987 поръчки

 • гр. Смолян 146 736 BGN 11.04.2019 17:00

  „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“

  Изпълнението по обособена позиция №1 включва доставка на около 643 единици обзавеждане, оборудване и принадлежности, в това число: около 503 единици обзавеждане и принадлежности (легла с матраци, шкафове, гардероби, маси, столове, комплекти аксесоари за баня, дивани, бюра, закачалки и др.) и около 140 единици оборудване (перални, печки с ел. котлони и фурни, хладилници и пароуловители за вграждане и др.).
  Изпълнението по обособена позиция № 2 включва доставка на около 225 единици обзавеждане, оборудване и принадлежности, в това число: около 217 единици обзавеждане и принадлежности (легла с ортопедични матраци, кушетки, различни видове шкафове и шкафчета, бюра, столове - работни и за хранене,…

  Референтен номер: 00092-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 250 BGN 08.04.2019 16:30

  „Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни-царевица за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна".

  „Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни- царевица за нуждите на ТП ДЛС „Широка поляна".

  Референтен номер: 02718-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 462 000 BGN 11.04.2019 17:00

  Поддържане на зелените площи в междублоковите пространства на територията на район "Връбница"

  „Поддържане на зелените площи в междублоковите пространства на територията на район "Връбница"

  Референтен номер: 01254-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 897 145 BGN 08.04.2019 15:00

  ”Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД по обособени позиции”

  Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ ВРАЦА ЕООД, посочени в 21 обособени позиции съдържаща различен брой номенклатурни единици, съгласно разпоредбата на чл. 30 от ППЗОП.

  Референтен номер: 00813-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 055 611 BGN 01.04.2019 17:00

  Обновяване за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за…

  Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, както следва:
  1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Суха река, бл. 133, вх. „В“ и „Г“ - въведен в експлоатация 1975 г., състоящ се от 40 апартамента, вх. „В“ и „Г“ – 7 (седем) етажа. Общата разгъната застроена площ е 3805,51 кв.м.;
  2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Левски-Г, бл.…

  Референтен номер: 01270-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки