551 - 555 от 1222 поръчки

 • България 92 000 BGN 11.11.2019 16:00

  Доставка на лекарствени продукти въз основа на заявка на Възложителя по номенклатура та на техническата спецификация за нуждите на ЦСМП…

  Периодични доставки на лекарствени продукти въз основа на заявка на Възложитела по номенклатурата на техническата спецификация за нуждите на ЦСМП - Стара Загора през 2020 г.

  Референтен номер: 00223-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 671 940 BGN 08.11.2019 16:30

  Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Оперативно отделение, находящо се в Хирургичен блок на МБАЛ „Света…

  Предметът на поръчката включва извършване на строитолно -ремонтни дейности в Оперативно отделение, находяща се на 2-ри етаж в Хирургичен блок на МБАЛ "Света Анна-Варна"АД, като същата предвижда и инсталирането на необходимия брой инсталации за медицински газове .
  Подробна КСС е публикувана в Профил на купувача.

  Референтен номер: 1241-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 96 504 BGN 05.11.2019 17:00

  „Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея“

  Необходимост от осигуряване на денонощна охрана от лицензирана за тази дейност фирма с физическа сила (въоръжена и невъоръжена) и технически средства на сгради и имущество в общински имот - бивша казарма, гр. Банско.

  Референтен номер: 00283-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 06.11.2019 17:00

  Доставка на резервни части за помпи Caprari и Seepex за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД

  Предметът на поръчката обхваща доставка на нови, неупотребявани резервни части за помпи и помпени системи, намиращи се в експлоатация на територията, обслужвана от Възложителя. Подробна информация за видовете резервни части и видовете помпи, за които се отнасят, е посочена в Приложение № 1 – Техническа спецификация (по отделните обособени позиции).

  Референтен номер: 00606-2019-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 333 BGN 05.11.2019 17:30

  „Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК - Пазарджик, включително доставка и монтаж на резервни части“

  Следгаранционното сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК Пазарджик включва: приемане на заявка за повреди, диагностициране на проблемните устройства за установяване на състоянието им, ремонт на дефектиралите устройства и подмяна с нови части на непригодните за ремонт, почистване на устройствата.
  Следгаранционното техническо поддържане включва и следните допълнителни дейности: предоставяне на консултации за по-ефективна експлоатация на устройствата, обосновани предложения за бракуване и надграждане на поддържаните устройства, в зависимост от предложението на участника, определен за Изпълнител.
  Ако при ремонт е необходима смяна на твърд диск, Изпълнителят се задължава побитово да прехвърли информацията от стария диск върху новия.

  Референтен номер: 207-2019-0113
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки