551 - 555 от 971 поръчки

 • гр. Ямбол 2 500 BGN 20.11.2018 17:30

  Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК-Ямбол, включително доставка и монтаж на резервни части

  Изпълнението на обществената поръчка следва да осигури едногодишна извънгаранционна поддръжка, обхващаща всички дейности по привеждането на компютрите и периферната техника в изправно състояние. Извършване на диагностика и отстраняване на технически неизправности и компоненти и при нужда доставка и монтаж на резервни части. Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка.

  Референтен номер: 207-2018-0094
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 75 000 BGN 19.11.2018 17:30

  Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Micro Focus и абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна система…

  Целта на настоящата обществена поръчка е да се осигурят най-новите версии на програмните продукти на Micro Focus: NetIQ eDirectory; SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines, Standard и ZENworks Configuration Management и да се осигури абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна система на МЕ, включваща електронно-пощенска система, файлова инфраструктура, отдалечен достъп, управление на работни станции и инвентаризация на активи, базирана на програмни продуктите на Novell OES2/OES11.

  Референтен номер: 5029-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 86 800 BGN 16.11.2018 16:45

  „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ при изпълнение на СМР за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията…

  В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор на четири обекта (подробно разписани в документацията и Техническата спецификация), включващи:
  • Дейност 1. Строителен надзор по време на изпълнението на четирите обекта, до приемането и въвеждането им в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;
  • Дейност 2. Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;
  • Дейност 3. Изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а…

  Референтен номер: 00256-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 260 000 BGN 16.11.2018 16:30

  Доставка на хран.продукти за нуждите на ДГ Никола Вапцаров-Асеновград по шест обособени позиции

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Никола Вапцаров-Асеновград по шест обособени позиции, както следва: І позиция – Мляко и млечни продукти; ІІ позиция – Хляб и хлебни изделия; ІІІ позиция – Месо и местни продукти; IV позиция - Плодове и зеленчуци; V позиция – замразени продукти и консерви; VІ позиция - пакетирани продукти, подправки и яйца.

  Референтен номер: 2578-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 41 667 BGN 16.11.2018 16:00

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Никопол за експлоатационен сезон…

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Никопол за експлоатационен сезон 2018/2019 г. “
  Обособена позиция № 1- РVN1124 РП ІІ 52( Никопол Въбел)- Драгаш войвода –ДЗС с дължина на пътя в км- 6,600 км
  Обособена позиция № 2- РVN2120 РП ІІ 34(Дебово Никопол)- Евлогиево и РVN2121 РП ІІ 34(Дебово Никопол)- Въбел- РП ІІ 52 (Никопол Свищов) с дължина на пътя в км- 8,140 км
  Обособена позиция № 3- РVN2122 РП ІІІ 304( Новачене Трънчовица)- Санадиново- граница общ. Никопол общ. Белене с дължина на пътя в км- 9,300 км
  „Зимно поддържане и снегопочистване на общински…

  Референтен номер: 00402-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки