551 - 555 от 752 поръчки

 • България 210 000 BGN 08.02.2019 16:00

  Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 76 "Сърничка", гр. София

  Комплексна доставка на хранителни продукти, описани по вид и количество в техническа спецификация към документаията за участие. Доставките се извършват съобразно нуждите на Детската градина по заявка на възложителя. Количествата на хранителните продукти, посочени в техническата спецификация са ориентировъчни.

  Референтен номер: 5514-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.02.2019 16:00

  Доставка на датчици за измерване на разход, ниво и налягане

  Доставка на датчици за измерване на разход, ниво и налягане
  В обхвата на техническото задание влизат:
  доставка на 195 броя датчици за измерване на свръх налягане, налягане-вакуум, абсолютно налягане и диференциално налягане в комплект с монтажните им елементи.

  Референтен номер: 00353-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 28.01.2019 16:30

  “Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група”

  Предметът на обществена поръчка е сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени от координатор на балансираща група съгласно ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на 4 броя токоизправителни станции на градския тролейбусен транспорт, разположени на територията на гр. Плевен и присъединени към мрежа Ср.Н със собствена кабелна мрежа. Всички обекти на Възложителя са първа категория на електрозахранване.Възложителят има регистрация като привилегирован потребител на електрическа енергия и е вписан в регистъра на търговските участници CNM284.
  Количествата консумирана електрическа енергия през токоизправителни станции на ниво средно и ниско напрежение e около 6200 MWh за…

  Референтен номер: 00262-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 255 000 BGN 28.01.2019 16:00

  Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна.

  Обществената поръчка включва доставка на резервни части и аксесоари по пет обособени позиции както следва:
  Обособена позиция/ОП/ №1 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Ситроен;
  ОП №2 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Форд Транзит;
  ОП №3 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Фолксваген;
  ОП №4 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка Фиат;
  ОП №5 Доставка на резервни части и аксесоари за санитарни автомобили марка УАЗ;

  Референтен номер: 00050-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 000 BGN 28.01.2019 16:30

  „Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на източник за производство на медицински кислород от въздух за нуждите на „УМБАЛ…

  Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на система за производство на кислород от атмосферата

  Референтен номер: 00301-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки