556 - 560 от 999 поръчки

 • България 259 270 BGN 02.09.2019 16:30

  „СМР по проект " Ремонт на общински път RAZ 2083 / III - 206,Пороище - Студенец / - Градина -…

  В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътен участък в землището на с.Градина , участък от км 0+000 до км 2+235 част от общински път
  RAZ 2083 / III - 206, ПОРОИЩЕ - СТУДЕНЕЦ / - ГРАДИНА - / II - 49 /. Със строителството следва да се осъществи :
  • Подобряване на техническите елементи;• Гарантиране на носимоспособността и равността на настилката;• Гарантиране на добро отводняване;• Безопасност на движението.

  Референтен номер: 00213-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.09.2019 16:45

  "Доставка на препарати за почистване и дезинфекция на ПЖПС и помещения за период от три години"

  „Доставка на препарати за почистване и дезинфекция на ПЖПС и помещения за период от три години”, делима на 5 обособени позиции, както следва:
  1.Обособена позиция №1 – „Доставка на професионални, специализирани препарати за основно почистване на ПЖПС”;
  2.Обособена позиция №2 – „Доставка на професионален, специализиран препарат за отстраняване на „графити” от ПЖПС”;
  3.Обособена позиция №3 –„Доставка на професионален, специализиран препарат за външно изимане на ПЖПС”;
  4.Обособена позиция №4 –„ Доставка на препарати за почистване и дезинфекция”;
  5.Обособена позиция №5–„Доставка на миещи и почистващи препарати за поддържащо и ежедневно почистване на ПЖПС и помещения”
  На основание чл.12, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, обособени…

  Референтен номер: 01605-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 79 200 BGN 02.09.2019 16:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво ниско и средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията…

  Предмет на обществена поръчка е доставка на активна електроенергия на ниво ниско и средно напрежение за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, включително осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички други дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия. Обществената поръчка е комплексна и не е разделена на обособени позиции.
  ........продължава в т.VI.3 "Допълнителна информация"

  Референтен номер: 00830-2019-0009
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 168 000 BGN 02.09.2019 17:30

  : „Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Гълъбово през учебната 2019/ 2020 г, по утвърдени…

  „Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Гълъбово през учебната 2019/ 2020 г, по утвърдени маршрутни разписания”.

  Референтен номер: 00420-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 02.09.2019 17:00

  „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки".
  Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1: „Доставка на нивомерни колонки”
  Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за нивомерни колонки”

  Референтен номер: 00277-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки