556 - 560 от 939 поръчки

 • гр. София 8 606 лв. 22.04.2019 17:30

  "Доставка 22 броя телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик” по проект ROBG-351 „Рационализиране на съвместните действия при…

  "Доставка 22 броя телевизори за Център за подготовка и възстановяване - Балчик” по проект ROBG-351 „Рационализиране на съвместните действия при възникване на извънредни ситуации”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за регионално развитие

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Берковица 2 000 лв. 23.04.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство - Берковица за срок от 12…

  „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство - Берковица за срок от 12 месеца”Уникален номер на поръчката: 20190409kumx11014931

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 270 000 лв. 24.04.2019 16:00

  Полагане на армировка в район кръстовище срещу РСПБЗН ТЕЦ 2

  Полагане на армировка в район кръстовище срещу РСПБЗН ТЕЦ 2

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 45 000 лв. 22.04.2019 17:30

  „Измервания на показатели на фактори на работната среда, на електробезопасност за електрически инсталации до 1000V и на вентилационни системи за…

  „Измервания на показатели на фактори на работната среда, на електробезопасност за електрически инсталации до 1000V и на вентилационни системи за Община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442****“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 500 лв. 23.04.2019 17:00

  „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО…

  „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки