566 - 570 от 752 поръчки

 • България 18 000 BGN 06.02.2019 17:00

  Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за…

  „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопанските машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП ДЛС „Женда“ за срок от 24 месеца по 2 две обособени позиции както следва:
  Обособена позиция №1 - „Доставка на гуми за мотоциклети, автомобили и микробуси“ (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти и др.)
  Обособена позиция № 2 – „Доставка на гуми за камиони, самосвали, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване“ (в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на…

  Референтен номер: 02718-2018-0261
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 840 BGN 05.02.2019 17:00

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника за административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” за…

  „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника за административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” за срок от 24 месеца”.

  Референтен номер: 02724-2018-0124
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 874 687 BGN 06.02.2019 17:30

  Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия

  В рамките на обществената поръчка се предвижда доставка на различни храни и хранителни продукти от следните групи - мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; риба и рибни продукти; олио, яйца и дребна бакалия; захар, захарни и шоколадови изделия, мед; зърнени храни, храни на зърнена основа и варива; зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сосове; плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти, за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора по…

  Референтен номер: 00392-2018-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 36 600 BGN 05.02.2019 17:00

  Осигуряване на комплексно обслужване на работниците и служителите на териториалните поделения на „ЮЦДП“ – гр.Смолян попадащи на територията на област…

  Осигуряване на комплексно обслужване на работниците и служителите на териториалните поделения на „ЮЦДП“ – гр.Смолян попадащи на територията на област Кърджали - ТП ДГС „Ардино”,ТП ДГС „Момчилград”,ТП ДГС „Кирково”,ТП ДГС „Крумовград”,ТП ДЛС „Женда“ от служба по трудова медицина за срок от 36 месеца, съгласно изискванията на чл. 25 и 25а от „Закона за здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗЗБУТ),„Наредба №3/2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ и други релевантни нормативни актове. Комплексното обслужване включва: основен пакет услуги по Наредба № 3 от 2008 г., организиране и извършване на измервания на факторите на работната…

  Референтен номер: 02718-2018-0262
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 178 000 BGN 25.01.2019 16:30

  ОТПЕЧАТВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР при МУ-ПЛЕВЕН

  Отпечатването по предварителна заявка, периодично, според нуждите и финансовата обезпеченост на Възложителя, на учебници, друга учебно-помощна и медицинска литература, брошури/диплянки, плакати, постери, вестник, мед. списание, каталози, визитки, покани, CD обложки, рекламни материали за конгреси – резюмета на Издателски център при МУ – Плевен, включително обрязване на книжно тяло и подвързване с метален гребен по дългата страна, съгласно техническите спецификации. Количествата за отпечатването са прогнозни и са описани подробно в техническата спецификация. Отпечатването е периодично, по предварителна заявка, според нуждите и финансовата обезпеченост на Възложителя.

  Референтен номер: 00282-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки