566 - 570 от 971 поръчки

 • България 7 000 BGN 22.11.2018 17:30

  "Абонаментна поддръжка и ремонт на климатична инсталация в административната сграда на териториално митническо управление (ТМУ) Свищов"

  Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
  1.Първоначален преглед и диагностика на климатичната система;
  2.Абонаментна профилактична поддръжка на климатичната система;
  3.Ремонт и доставка на резервни части (при необходимост);
  4.Издаване на експертна оценка при невъзможност или нерантабилност за отстраняване на повредата.

  Референтен номер: 00334-2018-0061
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 469 000 BGN 03.12.2018 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски градини и домове за социални услуги в Община Ардино”

  Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на общинските детски градини и домове за социални услуги намиращи се на територията на Община Ардино. Доставката на хранителни продукти се извършва по предварителна заявка от възложителя.

  Референтен номер: 00532-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ардино 265 000 BGN 29.11.2018 17:00

  „Доставка на горива – бензин А95Н, дизелово гориво, газ пропан - бутан за нуждите на Общинска администрация гр. Ардино”

  „Доставка на горива – бензин А95Н, дизелово гориво, газ пропан - бутан за нуждите на Общинска администрация гр. Ардино”

  Референтен номер: 00532-2018-0028
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 000 BGN 26.11.2018 17:00

  Събиране и транспорт. на бит. отпадъци,биоотпадъци,его и стр. отпадъци от насел.места в общ.Царево;маш. миене и маш. метене на ул-ци и…

  Чрез настоящата обществена поръчка Възложителят цели да обезпечи събирането и транспортирането на битови отпадъци и биоотпадъци, генерирани от жилищните и нежилищни имоти на територията на Община Царево; събирането и транспортирането на ЕГО и строителни отпадъци образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата; измиването и дезинфекцията на съдове за отпадъци; машинното метене и машинното миене на улици и територии за обществено ползване в Община Царево.

  Референтен номер: 00079-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.11.2018 17:00

  Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществени клетъчни далекосъобщителни мрежи

  Поръчката е за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществени клетъчни далекосъобщителни мрежи.

  Референтен номер: 01379-2018-0191
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки