571 - 575 от 939 поръчки

 • България 17.05.2019 16:45

  Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви, извън експлоатация серии 44000 и 45000 /68Е/, с номера…

  Извършване на капитален ремонт и преустройство на 10 броя електрически локомотиви серии 44000 и 45000 /68Е/, извън експлоатация, съгласно „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серии 44000, 45000”- ПЛС127/ 05, „Спецификация на нови части, възли и материали, определени за задължителна смяна при извършване на капиталните ремонти”, дейности за извършване на технически преустройства за отстраняване на остарели технически решения - преустройство и при необходимост непредвидени дейности на основание техническото състояние на локомотивите, с №№ 44 070, 45 085, 44 087, 44 150, 45 157, 45 160, 44 190, 45 204, 45 187, 45 205 и обучение на персонал.

  Референтен номер: 01605-2019-0007
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 60 000 BGN 09.05.2019 17:00

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП…

  „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП ДЛС „Чепино“

  Референтен номер: 02718-2019-0045
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.05.2019 16:45

  „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотива с №№ 44 117, 44 125, 44 144, 45 146,…

  Подемен ремонт /ПР/ на 7 /седем/ броя електрически локомотиви с №№ 44 117, 44 125, 44 144, 45 146, 44 120, 44 158 и 44 202, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, в съответствие с „Технически условия към обществена поръчка с предмет: „Извършване на подемен ремонт /ПР/ на 7 броя електрически локомотива с №№ 44 117, 44 125, 44 144, 45 146, 44 120, 44 158 и 44 202”, приложение към документацията за участие.

  Референтен номер: 01605-2019-0008
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 200 BGN 12.05.2019 17:00

  Поддръжка на офис техника/компютри,пренос.комп. хардуер,софтеур,коп.маш-и,монитори,тел и факс апарти и други/ включително доставка на резерв.части,мат-и и конс-и,софтуер за нуждите на ТП…

  копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника за следгаранционна поддръжка.
  -Доставката и монтажа на резервни части за компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника
  -Доставката и монтажа на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини.

  Референтен номер: 2716-2019-0032
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.05.2019 16:00

  Доставка на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и редундантни точки) за…

  Доставка на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и редундантни точки) за системата за управление на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД по две обособени позиции:
  1. Доставка на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8;
  2. Доставка на 2000 лицензи (скада и редундантни точки) за системата за управление на Блок 4.
  Дейностите по предмета на поръчката са съгласно приложено Техническо задание в тържната документация.

  Референтен номер: 00246-2019-0034
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки