576 - 580 от 752 поръчки

 • България 141 000 BGN 24.01.2019 17:30

  ОСИГУРЯВАНЕ НА ХОТЕЛСКИ НАСТАНЯВАНИЯ ЗА ГОСТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  Предметът на поръчката е: "ОСИГУРЯВАНЕ НА ХОТЕЛСКИ НАСТАНЯВАНИЯ ЗА ГОСТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ".

  Референтен номер: 00728-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 540 252 BGN 28.01.2019 16:00

  „Строително – монтажни работи за възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло…

  В техническият проект за всяка от обособените позиции са включени следните видове дейности:
  - възстановяване на пътната настилка;
  - възстановяване на пътните банкети;
  - възстановяване на пътното тяло в зоните с деформации;
  - възстановяване на малки и големи съоръжения;
  - възстановяване на отводняването на настилката;
  - възстановяване на отводняването на пътното тяло;
  - възстановяване на принадлежностите на пътя;
  - възстановяване на бордюрите в населените места;
  - възстановяване на тротоарите в населените места;
  - възстановяване на вертикалната пътна сигнализация;
  - възстановяване на хоризонталната пътна маркировка
  Строежът по обособените позиции е трета /III -та/ категория, съгласно чл. 137 ал.1, т.3 от ЗУТ.

  Референтен номер: 00479-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 323 763 BGN 30.01.2019 17:00

  Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лица, търсещи международна…

  Предметът на поръчката включва: Предоставяне на психологическа помощ, социално посредничество, дейности по адаптация и предоставяне на социална и здравна подкрепа на лица, търсещи международна закрила, настанени в териториалните поделения на ДАБ при МС, по четири обособени позиции": Обособена позиция № 1: „Наемане на 2 бр. транскултурни посредници, 2 бр. социални работници и 2 бр.психолози за нуждите на РПЦ-София“; Обособена позиция № 2: „Наемане на 6 бр. транскултурни посредници, 4 бр. социални работници и 2 бр. психолози за нуждите на РПЦ-Харманли“; Обособена позиция № 3: „Наемане на 1 бр. транскултурен посредник, 2 бр. социални работници и 1 бр. психолог за нуждите…

  Референтен номер: 00268-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 85 250 BGN 29.01.2019 17:00

  Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа…

  В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.

  Референтен номер: 00272-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 990 лв. 27.01.2019 17:00

  Доставка на турникети

  Доставка на турникети

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки