631 - 635 от 669 поръчки

 • България 06.03.2020 18:00

  Доставка на нови електронни електромери по обособени позиции за нуждите на ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

  Предметът на поръчката предвижда да се извърши доставка чрез покупка на нови електронни електромери, разпределени по следните обособени позиции:
  Първа обособена позиция - Доставка на еднофазен двойнотарифен електронен електромер;
  Втора обособена позиция - Доставка на еднофазен прозрачен двойнотарифен електронен електромер;
  Трета обособена позиция - Доставка на еднофазен електронен електромер с товаров профил;
  Четвърта обособена позиция - Доставка на трифазен директен тройнотарифен електронен електромер;
  Пета обособена позиция - Доставка на трифазен директен електронен електромер с товаров профил;
  Шеста обособена позиция - Доставка на трифазен индиректен електронен електромер с клас на точност 1;
  Седма обособена позиция - Доставка на трифазен индиректен електронен електромер с клас на точност 0,2 S.

  Референтен номер: 00609-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 618 600 BGN 04.03.2020 16:30

  ДОСТАВКА НА 8 ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

  Предметът на поръчката е "Доставка на 8 лекарствени продукти” и съдържа общо 8 /осем /на брой номенклатурни единици в Обособена позиция № 1, подробно описани в Техническа спецификация /Приложение № 1/.

  Референтен номер: 00094-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 46 667 BGN 27.02.2020 16:30

  Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на ангиографски апарат Axiom Artis Q и ехографски апарат Acuson Freestyle в Клиника по образна диагностика…

  Предметът на поръчката включва абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на ангиографски апарат Axiom Artis Q и ехографски апарат Acuson Freestyle, производство на Siemens Healthineers, в Клиника по образна диагностика - Ангиографски сектор за срок от 21 месеца (Апаратура/Апаратурата)

  Референтен номер: 00502-2020-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 788 537 BGN 27.02.2020 17:00

  Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система…

  За обособена позиция № 1: Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България, включително:
  Бензин А- 95Н – 63 976,28 литра;
  Дизелово гориво – 183 622,70 литра;
  Газ пропан бутан за автомобили – 12 320,00 литра;
  Антифриз – 998,00 литра;
  Стъклопочистваща течност (лятна/зимна) – готова за употреба – 3 595,00 литра;
  Моторно масло М 10 Д/ Моторно масло М 16 Д/ Трансмисионно масло – 6 073,00 литра;
  Забележка: Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем за срока на договора.

  Референтен номер: 00073-2020-0004
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 37 000 BGN 02.03.2020 17:00

  Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя…

  Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи, доставени от изпълнителя за служебни автомобили марка „Тойота“ на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация.

  Референтен номер: 02711-2020-0018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки