651 - 655 от 1230 поръчки

 • България 21.04.2020 17:00

  Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ –…

  Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Преизолиране на магистрален газопровод – северен клон в участъка ЛКВ „Преселка“ – ЛКВ „Велино“ на територията на СИЕР „Вълчи дол“; Обособена позиция № 2: Преизолиране на МГ – север в участъка КС „Полски Сеновец“ – КВ „Патреш“ на територията на СЗЕР „Ботевград“ иОбособена позиция № 3: Преизолиране на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ - ОС „Пиперово“ на територията на ЮЗЕР „Ихтиман. Обхватът и изискванията са подробно описани в…

  Референтен номер: 01351-2020-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 16.04.2020 17:00

  “Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Шумен” за срок от една година, от датата…

  “Извършване на товаро-разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Шумен” за срок от една година, от датата на сключването на договора, и период 2020г – 2021г."

  Референтен номер: 02711-2020-0086
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 063 BGN 13.04.2020 16:30

  „Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново, по предварителни заявки.

  Референтен номер: 00969-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 408 825 BGN 16.04.2020 17:00

  „Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“

  „Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“ по обособени позиции: Обособена Позиция 1 „Изграждане на парково пространство от о.т. 139 до о.т. 160 по плана на с.Борино, община Борино“; Обособена Позиция 2 „Изграждане на парково пространство в ПИ 80159.100.47, кв. 3, с. Чала, община Борино“; Обособена Позиция 3 „Реконструкция на парково пространство в УПИ ІХ, кв.31, с. Буйново, община Борино“.

  Референтен номер: 00754-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.04.2020 16:30

  Сервизно обслужване на багери Hidromek и Neuson.

  Сервизно обслужване на багери Hidromek и Neuson. На изпълнителя не са гарантирани количества или продължителност на дейностите. Възложителят възлага дейности по договора съгласно текущите необходимости за срока на договора.

  Референтен номер: 00435-2020-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки