656 - 660 от 953 поръчки

 • България 66 900 BGN 04.07.2019 16:00

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София, клон Царево

  Предмет на поръчката са хранителни продукти, предназначени за осъществяваното столово хранене на обучаваните лица и персонал, представляващи част от дейността на ДП „БГЦПО”, клон Смолян

  Референтен номер: 2868-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 220 000 BGN 02.07.2019 16:00

  Доставка на въздушно поддържана конструкция тип „балон“ за сезонно покриване на тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в…

  Настоящата поръчка е за проектиране, изработка, доставка и монтаж/демонтаж на въздушно поддържана конструкция тип балон за сезонно покриване на тенис корт 14 в Комплекс ОСС на НСА в София Студентски град. Доставката включва доставка на леко, въздушно поддържано, покритие върху съществуваща открита площадка с два тенис корта, както и цялото необходимо оборудване за нормалната експлоатация на съоръжението.

  Референтен номер: 00566-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 223 500 BGN 08.07.2019 17:00

  Инж.–проектиране,изпълн. на СМР и упр-не на авт. надзор на обект „Подмяна на водопр., изгр. на дъждопр. канализ., отводнит. канавка, тротоар…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемна канализация, отводнителна канавка, тротоар и полагане на асфалтова настилка по улица „Чавдар Войвода“ с. Памукчи, Община Нови пазар“ в това число: ДЕЙНОСТ I. Разработване на инвестиционен проект; ДЕЙНОСТ II. Изпълнение на СМР; ДЕЙНОСТ III. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.

  Референтен номер: 00450-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 138 380 BGN 08.07.2019 17:00

  „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица „Раковски“ с.…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на улица „Раковски“ с. Памукчи, Община Нови пазар“ в това число: ДЕЙНОСТ I. РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ; ДЕЙНОСТ II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР; ДЕЙНОСТ III. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в утвърдена Техническа спецификация/Техническо задание за проектиране, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00450-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.07.2019 16:00

  Доставка на местими фургони (на шейна)

  Доставка чрез покупка на местими фургони (на шейна). Предмета на поръчката е разделен на следните обособени позиции:
  обособена позиция №1: Доставка на местими фургони (на шейна), оборудвани с климатик, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №1, неразделна част от документацията за участие.
  обособена позиция №2: Доставка на местими фургони (на шейна) - баня и тоалетна, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №2, неразделна част от документацията за участие.
  обособена позиция №3: Доставка на местими фургони (на шейна) - баня, съгласно техническата спецификация за обособена позиция №3, неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0040
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки