671 - 675 от 712 поръчки

 • България 12 700 BGN 30.01.2019 17:30

  Доставка на хигиенни продукти,включ.почистващи,полиращи продукти,дезинфектанти,големи и малки пликове за смет от полиетилен за ТД на НАП Бургас в гр.Бургас, гр.Сливен,…

  Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезинфектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен, гр. Ямбол и УБ в гр. Поморие

  Референтен номер: 00530-2018-0119
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Добрич 1 000 лв. 08.02.2019 17:00

  Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Добрич

  Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Добрич

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.01.2019 17:00

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на превозни документи

  Обществената поръчка е за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на хартиени карти с баркод за еднократно преминаване и зареждане на електронни карти на посочени от Метрополитен ЕАД във вестибюлите на метростанциите места, в съответствие с Техническата спецификация –Приложение №1, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00423-2018-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 125 000 BGN 28.01.2019 17:00

  „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дооборудване на наличен наноиндентор G200 (снабден с XP глава) с модул за динамична…

  „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дооборудване на наличен наноиндентор G200 (снабден с XP глава) с модул за динамична наноиндентация (т.нар. Динамичен контактен модул), работещ с ултра ниски натоварвания, по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“(ЦВП по Мехатроника и чисти технологии). Наличният наноиндентор G200 е оборудван със стандартна XP глава за статична наноиндентация при максимално натоварване от 10mN до 500 mN и резолюция по преместване <0.01 nm, което позволява определяне на механичните свойства на по-дебели твърди покрития, както и обемни материали(главно метали).

  Референтен номер: 01942-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 28.01.2019 17:00

  „Доставка, инсталиране, пускане в действие и обучение на специализирана апаратура за нуждите на ИМЕХ по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по…

  В рамките на Центъра по мехатроника и чисти технологии, в Института по механика-БАН ще оборудваме лаборатория по топлопроводност, която има за задача да изследва топлопроводността на широк спектър материали, като полимери, композити, керамика и метали. За тази цел ни е необходима апаратура с широк обхват на измерване и с висока чувствителност. Измерванията трябва да бъдат бързи и да се осъществяват в широк различен температурен интервал, който симулира работните условия на елементи и детайли за различни приложения.
  Във връзка с това, заявяваме апаратура, която да измерва топлопроводност, термодифузия и специфична топлоемкост на различни материали в по-широк обхват, и за много кратко време.…

  Референтен номер: 01942-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки