676 - 680 от 712 поръчки

 • България 5 000 000 BGN 28.01.2019 17:30

  Осигуряване летателната годност на самолет Ан-30

  Извършване на капитално-възстановителен ремонт (КВР) на самолет Ан-30, двигатели АИ-24ВТ, РУ19А-300, въздушни винтове АВ72Т серия 02А и оборудването от тяхната комплектация, ремонт на допълнително оборудване от складовата наличност, доставка на резервни части, консумативи и разходни материали и доработка/замяна на системи и възли от комплектацията на самолета.

  Референтен номер: 00164-2018-0052
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 440 062 BGN 25.01.2019 17:00

  „Реализиране на 3D мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Община Рошиори де Веде по проект № ROBG – 419

  Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде реализирано 3Д мапинг шоу в Община Горна Оряховица, Област Велико Търново, България и Община Рошиори де Веде, област Телеорман, Румъния, чрез услуги по изработка и доставка на 16 бр. 3Д видеоклипа и услуги по техническо обезпечаване и презентиране на видеоклиповете върху фасади на сгради, като част от изпълнението на Работен пакет №1 „Реализиране на 3Д мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Община Рошиори Де Веде“, Дейност №1.1. Реализиране на 3Д мапинг шоу в Община Горна Оряховица и Дейност №1.2. Реализиране на 3Д мапинг шоу в Община Рошиори Де Веде от проекта.
  За…

  Референтен номер: 00413-2018-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 124 000 BGN 25.01.2019 16:00

  Доставка на портативен ехокардиографски апарат

  Доставка на портативен ехокардиографски апарат

  Референтен номер: 00693-2018-0031
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 123 000 BGN 25.01.2019 16:00

  Доставка на kомпактна и гъвкава рентгенова система тип С-рамо с тъч скрийн монитор и допълнителен сензорен дисплей, разположени на артикулиращото…

  Доставка на kомпактна и гъвкава рентгенова система тип С-рамо с тъч скрийн монитор и допълнителен сензорен дисплей, разположени на артикулиращото рамо, елиминиращи нуждата от отделна мониторна количка

  Референтен номер: 00693-2018-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 659 591 BGN 24.01.2019 16:30

  Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

  Предметът на обществената поръчката е "Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД". Разделена е на 3 обособени позиции. Обхватът и основните параметри на обособените позиции са подробно описани в Раздел ХІ. Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка от документацията за участие. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за една, за две или и за трите обособени позиции. Възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за част от номенклатурните единици от всяка обособена позиция.

  Референтен номер: 00494-2018-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки