676 - 680 от 990 поръчки

 • България 300 000 BGN 01.07.2019 17:00

  Ремонт на съществуващи сгради в ЗО Велико Търново към Затвора гр. Ловеч, гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, местност "Трошана"

  Обществената поръчка включва ремонт на едноетажна сграда в района на ЗО "Велико Търново" към Затвора Ловеч, с цел подобряване на битовите условия на задържаните лица и привеждането им в унисон с изискванията на европейските норми и стандарти, които са в сила в момента на предаване на проекта

  Референтен номер: 00537-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 147 858 BGN 01.07.2019 17:30

  „Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“

  Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Документация за участие в процедурата, е с предмет: „Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“

  Референтен номер: 4306-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.07.2019 17:00

  Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за ролетни и противопожарни щори

  Предмет на поръчката е осигуряване на непрекъсната работоспособност чрез абонаментно сервизно обслужване, включващо профилактика и ремонт, както и доставка по заявка и при необходимост на резервни части за 77 броя ролетни и противопожарни щори, инсталирани на летище София.

  Референтен номер: 00533-2019-0013
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 143 787 BGN 01.07.2019 17:00

  „Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”

  В изпълнението на тази поръчката се предвиждат строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”.
  Дейностите, предмет на възлагане, включват строително-монтажни работи за:
  - подобряване на уличното осветление на територията на град Козлодуй чрез подмяна на уличните осветителни тела с енергоефективни такива;
  - разширяване на стълбовната мрежа и монтиране на LED осветители в зоните, в които няма осветление и на пешеходните алеи, осветяване на дворните пространства на училищата, детските градини и на пешеходните пътеки около тях;
  - въвеждане на подходяща икономически обоснована система за управление на уличното осветление и модернизация на електрическите табла за улично осветление.
  Когато СМР бъдат завършени, те трябва…

  Референтен номер: 00307-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 17:00

  Закупуване на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500 DT

  Предметът на поръчката включва доставка на консумативи за оборудване за откриване на следи от експлозиви IONSCAN 500 DT.

  Референтен номер: 00533-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки