681 - 685 от 990 поръчки

 • гр. София 216 798 BGN 01.07.2019 17:00

  „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НПМГ "АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ"“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  Обществената поръчка включва доставка на обзавеждане за нуждите на НПМГ "Акад. Любомир Чакалов“, с която се цели обновяване на материалната база, осигуряване на здравословна среда и качество на учебната база. За Първа обособена позиция, доставката включва модулен долен шкаф с размери (Ш/Д/В) 3600/600/900 мм. и 3600/350/600 мм., двоен ученически чин с размери (Ш/Д/В) 1200/500/760 мм., троен ученически чин с размери (Ш/Д/В) 1800/500/760 мм., учителско бюро с размери (Ш/Д/В) 1500/700/760 мм., ученически стол със седалка и облегалка, метален шкаф, библиотечна етажерка, работни маси, конферентна маса, етажерка за документи с размери 900/400/2000, подпрозоречен шкаф на крачета, модулен шкаф (Ш/В/Д) 1800/1800/400, кухненски модул…

  Референтен номер: 5846-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 174 179 BGN 01.07.2019 17:30

  Доставка и пускане в експлоатация на компютърни работни станции, преносими компютри, принтери и друго оборудване за нуждите на ЦКЗ

  Доставка и пускане в експлоатация на компютърни работни станции, преносими компютри, принтери и друго оборудване за нуждите на ЦКЗ, както следва:
  ? Компютърни работни станции - 61 бр.
  ? Преносими компютри - 30 бр.
  ? Принтери - 30 бр.
  ? Мултимедийни устройства /видеопроектори/ - 2 бр.

  Референтен номер: 00270-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 154 167 BGN 01.07.2019 17:30

  „Доставка на гориво - газьол за отопление за нуждите на Стопанство „Евксиноград““

  Доставка на гориво - газьол за отопление за нуждите на Стопанство „Евксиноград.
  Прогнозното количество за доставката на газьол за отопление за стопанство „Евксиноград“ за периода октомври 2019 г.- септември 2020 г.- е до 90 000 литра, разпределено по месеци както следва:
  Месец / Година Количество
  Октомври 2019 20 000
  Ноември 2019 10 000
  Декември 2019 20 000
  Януари 2020 15 000
  Февруари 2020 10 000
  Март 2020 15 000
  Общо: 90 000

  Референтен номер: 00270-2019-0010
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.07.2019 16:00

  Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред "Б", продължаване на пешеходната пътека по ред "А" на…

  В проекта се предвижда монтаж на 10 броя площадки - пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по редове А и Б на кота +35.83 в Машинна зала на 5 ЕБ. Приетото проектно решение и за двата блока не включва реконструкция на вътрешната сградна хоризонтална дъждовна канализцация, а ремонт на определин участъци и нови аварийни преливници в два от секторите на покрива. За блок 5 се предвижда реконструкция на съществуващата площадкова канализация в обхват СКО-РШ777-РШ765-РШ815 и заустване в канализационен колектор 120Б и се изграждат нови ревизионни шахти. За блок 6 ще се подменят вертикалните канализационни клонове ВКК1 с тръба DN300…

  Референтен номер: 00353-2019-0056
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 16:00

  Проектиране и изработка на траверса с товароподемност над 120 тона, за съвместна работа с два плаващи крана при аварийно претоварване…

  Проектиране и изработка на траверса с товароподемност над 120 тона, за съвместна работа с два плаващи крана при аварийно претоварване на контейнери с ОЯГ за ВВЕР-1000
  Обхвата на всички дейности, които ще се изпълняват са подробно описани в Техническо задание №19.ХОГ.ТЗ.3, приложение към документацията.

  Референтен номер: 00353-2019-0057
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки