686 - 690 от 712 поръчки

 • България 194 000 BGN 25.01.2019 15:30

  Доставка на медикаменти за нуждите на "МБАЛ Асеновград" ЕООД

  Обект на настоящата обществена поръчка е периодична доставка на медикаменти след предварителна заявка по вид и количество за нуждите на МБАЛ Асеновград ЕООД за срок от 12 месеца. Предмет на поръчката са различни по вид медикаменти съгласно техническа спецификация с общо 41 номенклатурни единици.

  Референтен номер: 01036-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 250 BGN 30.01.2019 16:00

  Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобила на РЗОК-Търговище, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за…

  Предметът на обществената поръчка включва поддръжка (периодична диагностика и при необходимост ремонт) на 1 брой лек служебен автомобил на РЗОК-Търговище, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях.

  Референтен номер: 207-2018-0136
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 321 083 BGN 07.02.2019 17:00

  „Благоустрояване и озеленяване на общински имоти и изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат”

  В предмета на поръчката са включени строително-ремонтни дейности ,които включват :Настилки и парково обзавеждане.
  1.Подмяна на съществуващата настилка с нови бетонови плочи, окантени с градински бордюри.
  2.Изграждане на нова алея в пейзажен стил, за да може да има достъп до по-голяма част от двора и да се оформят повече места за почивка.3.Ремонт и облицовка на стъпала 4.Ремонт на ограда;2.Оформяне на зелени петна за засаждане на цъфтящи храсти, жив плет и декоративни дървета 3.Ремонт на чешмата, монтаж на нова и облицовка на стена 1.Засаждането на широколистни и иглолистни /Липа, Кедър, Западна Туя/ видове с широка корона за осигуряване на сянка и за изолация…

  Референтен номер: 00166-2018-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.01.2019 16:00

  РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП…

  Обособена позиция –Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД по техническо задание

  Референтен номер: 00678-2018-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.02.2019 17:00

  Доставка на апаратура за диспечерски гласови оперативни връзки

  Предметът на поръчката е доставка на апаратура за диспечерски гласови оперативни връзки, като включва: доставка, монтаж, първоначално включване и настройки на доставената апаратура, провеждане на 168 часови тестове и въвеждане в експлоатация на пет броя системи за диспечерски гласови оперативни връзки, изграждане на IP свързаност между системите, включително и осигуряване на софтуерна поддръжка с включена опция за преминаване (Upgrade) към последна версия на инсталираните софтуерни пакети на диспечерската телефонна централа, управлението към нея, диспечерските терминали, устройството за запис на диспечерски разговори, VoIP комутаторите и системата за конфигуриране и наблюдение за гаранционния срок на системите, обучение на специалисти от персонала на…

  Референтен номер: 01379-2018-0227
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки