686 - 690 от 986 поръчки

 • България 4 652 336 BGN 29.03.2019 17:00

  Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по…

  Строително-монтажни работи за обект: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел със следните обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – втори етап“, „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Тича, община Котел – трети етап“;
  Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нейково, община Котел“,
  Обособена позиция № 3: „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с. Тича“

  Референтен номер: 00111-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 807 BGN 27.03.2019 17:00

  „Осигуряване на информация, публичност и визуализация по пет обособени позиции:

  Услуги по обос. позиция № 1 са свързани с организирането и провеждането на събития и публикации за информация, публичност и визуализация на дейностите по осъществяване на съответния проект, поделени на две основни задачи със съответните подзадачи, във връзка с него. Услугите по обос. позиция № 2 са свързани с изработването на информационни материали с цел информация, публичност и визуализация на дейностите по съответния проект. Услугите по обос. позиция № 3 са свързани с изработването на информационни материали и изготвянето на публикации с цел информация, публичност и визуализация на дейностите по съответния проект. Услугите по обос. позиция № 4 са свързани…

  Референтен номер: 00038-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 105 658 BGN 01.04.2019 17:00

  „Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин”

  Обоосбена позиция № 1-Предвижда се оформяне на единични дупки с трошенокаменна и асфалтовата настилка, с дебелина до 15см.Обособена позиция № 2 - Предвижда се оформяне на единични дупки с трошенокаменна и асфалтовата настилка, с дебелина до 15см.Обособена позиция № 3 -Предвидени са видове СМР по разрушаване на съществуваща каменната зидария, изграждане на нова каменната зидария, направа на кофраж за стени на бетонова шапка, анкериране в съществуваща скала, за захващане на бетонова шапка, заготовка и монтаж на армировка за бетонова шапка и доставка и полагане на бетон.Обособена позиция № 4 - Предвижда се работа с багер, почистване на терена, профилиране на…

  Референтен номер: 00009-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Созопол 359 200 BGN 29.03.2019 17:00

  Консервация и реставрация на „Епископска резиденция“ и „светилище“ – южна укрепителна система

  Обект на настоящата разработка е консервация, реставрация и частична реконструкция на епископската резиденция и светилище. В проектната разработка са включени консервацията, реставрацията и частичната реконструкция на стените и три арки над проходи. Частичната реконструкция на стените се изразява в частичната им доизграждане до достигане на нивата в проекта по част „Архитектура”. Предвижда се изпълнението на стоманобетонови пояси с размери на напречните сечения 35/35 см и 30/35 см на ниво тухлен пояс (opus), които се обзиждат от всички страни с реплики на тухления пояс (виж черт. 3/3). В зоните от стените, където тухления пояс е разрушен се предвижда възстановяването му по…

  Референтен номер: 00568-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.03.2019 17:00

  Доставка на водопроводна арматура и чугунени изделия в три ЛОТА

  Предметът на поръчката включва доставка на спирателни кранове, тротоарни спирателни кранове, регулатори за налягане, удароубиватели, въздушници, обратни клапи, жиба, водовземни скоби, пожарни хидранти, капаци за улични ревизионни шахти, чугунени гърнета за СК и ПХ и капаци за улични ревизионни шахти със заключване на капака.
  Доставката на водопроводна арматура и чугунени изделия ще се осъществява по преценка на Възложителя, в зависимост от обектите за изпълнение и характера на възникналите аварии. Посочените в документацията количества са прогнозни и Възложителят не е задължен да ги заяви, а при необходимост от по-големи доставки от някои артикули е възможно да надхвърли посочените количества.

  Референтен номер: 688-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки