686 - 690 от 953 поръчки

 • България 85 500 BGN 05.07.2019 17:00

  „Подмяна на дограма и ремонт на тоалетни в сгради на ИИКТ- БАН” по обособени позиции

  Основна цел на поръчката е логистичното осигуряване на конференции и популяризиране на текущи проекти, разработвани и провеждани с участието на ИИКТ-БАН.
  Обхватът на услугите включва изработване и доставка на рекламни и информационни материали по съответните обособени позиции.
  Изпълнението на поръчката изисква проектиране на индивидуален дизайн, изработка с необходимото качество, коректност и бързина, както и доставка на рекламните и информационни материали, посочени в техническите спецификации.

  Референтен номер: 04147-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 01.07.2019 16:30

  “Доставка на резервни части за тролейбуси”, разделена на 14 обособени позиции

  Доставка на резервни части, съгласно ТС, необходими за поддържане техническа изправност и постоянна експлоатационна потребност на тролейбуси Шкода Соларис 26Tr,Соларис Тролино 12.Видовете резервни части са обособени на отделни ОП, с оглед техническите им характеристики и предназначения. Количествата по отделните позиции са приблизителни, с оглед направените прогнози на Възложителя за необходимите му резервни части за период от 2/две/ години. Възложителят си запазва правото да поръча част от обявените бройки по съответната ОП, в зависимост от нуждите си. Възложителят няма задължение да заяви доставка за всички или за отделни артикули по съответна ОП. Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и…

  Референтен номер: 00262-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 333 BGN 03.07.2019 17:00

  „СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕКИ СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ В РЗОК- ЛОВЕЧ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ…

  Следгаранционното сервизно обслужване обхваща:
  техническо обслужване, периодична проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране, текущ ремонт, периодични технически прегледи.
  Техническото обслужване включва: смяна на масла и филтри /въздушен, маслен, поленов, горивен филтър и масла/, смяна на автомобилни гуми, смяна на антифриз и други консумативи.
  Текущият ремонт - обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили.
  Периодичните технически прегледи – по съгласуван с Възложитела график обхващат диагностика на основни възли и системи, свързани…

  Референтен номер: 207-2019-0043
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Брезово 140 000 BGN 04.07.2019 16:00

  Доставка на употребявано мултифункционално пътно превозно средство с допълнително оборудване за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в Община Брезово

  Предмет на поръчката е доставка на употребявано мултифункционално пътно превозно средства с допълнително оборудване за нуждите Община Брезово.
  Работните и функционални характеристики на ППС, са посочени в техническата спецификация.

  Референтен номер: 00362-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 157 000 BGN 04.07.2019 17:00

  "Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване"

  Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване.

  Референтен номер: 00532-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки