696 - 700 от 987 поръчки

 • България 3 265 000 BGN 29.03.2019 17:00

  „Инженеринг - проектиране, изпълнение на строеж и осъществяване на авторски надзор по проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно…

  В рамките на настоящата поръчка се предвижда изготвяне на инженерно-геоложкия доклад, проектиране в идейна и работна фаза и изграждане на компостираща инсталация, включително осигуряване на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци, образувани от територията на общините Враца и Мездра.

  Референтен номер: 00814-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 98 300 BGN 29.03.2019 17:30

  Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сградите Дирекция Социален патронаж със звено Домашен социален патронаж,офиси и кухня,Дневен център…

  Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сградите Дирекция „Социален патронаж“ със звено „Домашен социален патронаж, офиси и кухня“, „Дневен център за деца и младежи с увреждания“.

  Референтен номер: 00184-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 34 683 BGN 25.03.2019 17:00

  “Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи и обучения по проект: „Ефективно управление при извънредни…

  Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи и обучения по проект: „Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2014-2020“

  Референтен номер: 00039-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 330 000 BGN 28.03.2019 17:00

  „СМР по реконструкция северна улица о.т.123-о.т.141 по ЗРП „Слънчев бряг”, Община Несебър”

  Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по СМР по реконструкция северна улица о.т.123-о.т.141 по ЗРП „Слънчев бряг”, Община Несебър

  Референтен номер: 00126-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 01.04.2019 17:00

  „РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 2019 г."

  Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт улици на територията на населените места от община Сунгурларе.
  Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонт на част от уличната мрежа в населените места на община Сунгурларе, с цел осигуряване условия за безопасно и безконфликтно движение на МПС по тях. Предметът на обществената поръчка включва и поддръжка на подобектите, в съответствие с предложения от избрания изпълнител План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнените обекти, в рамките на предложените гаранционни срокове.

  Референтен номер: 00047-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки