706 - 710 от 720 поръчки

 • България 634 500 BGN 03.02.2020 16:45

  Рамково споразумение за срок от четири години с предмет: „Доставка на шайба пружинна А 24 за железен път“

  Предметът на поръчката включва доставката на 1 350 000 броя шайба пружинна А 24 за железен път, като Възложителят предвижда равномерно разпределение по години на количества.
  Пълното описание на изискванията към шайба пружинна А 24 за железния път са посочени в „Техническа спецификация за шайби пружинни за железен път (ТС-ЖИ-008-2006)” - Приложение №1 към документацията за участие.

  Референтен номер: 00233-2019-0083
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 151 502 BGN 10.02.2020 16:45

  Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор

  „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора-проектиране,строителство и авторски надзор“ включва изпълнението на следните основни дейности:изготвяне на технически проект за ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; изграждане на ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; съгласно изготвен технически проект изпълнение на реконструкция на втори, трети и четвърти перони, в т.ч. прекъсване на 3-ти коловоз, от който се създават 2 глухи коловоза, преустройство на контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации във връзка с реконструкцията на коловозите; разрушаване на старо приемно здание, външна тоалетна, Пост 1 и Пост 2; работно проектиране и авторски…

  Референтен номер: 00233-2019-0084
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 319 000 BGN 03.02.2020 16:45

  Рамково споразумение за срок от четири години с предмет: Доставка на връзки за релси

  Доставка на връзки за релси с 4 отвора 15 000 броя (комплекта) с дължина 580 мм тип Е1 49 (е1=100мм,е2=165мм,е3=75мм) изпълнение 1 или 2 – 2 броя, болтове за връзки за релси М24х130 мм – 4 броя; гайки Н=28мм изпълнение 2 от стомана 5 – 4 броя ;пружинна шайба тип А 24) – 4 броя.
  Доставка на връзки за релси с 6 отвора 7 000 броя (комплекта) с дължина 900 мм тип Е1 49 (е1=100мм,е2=165мм,е3=165мм,е4=70мм) изпълнение 1 или 2 съгласно – 2 броя; болтове за връзки за релси М24х130 мм – 6 броя; гайки Н= 28мм стомана 5 изпълнение 2 –…

  Референтен номер: 00233-2019-0085
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 145 833 BGN 20.01.2020 17:30

  Доставка на еталонно и технологично оборудване и специализиран софтуер за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за…

  Основната цел на настоящата поръчка е доставка на оборудване и специализиран софтуер за разработване на тестови приложения за провеждане на изпитвания на софтуера на средства за измерване за целите на одобряване на типа, съгласно Техническа спецификация и пускане в експлоатация на оборудването и софтуера.

  Референтен номер: 01200-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 32 000 BGN 20.01.2020 17:30

  „Определяне на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и комуникация за четири обекта от Фаза 2 на „Превенция и…

  Изпълнението на мерките за информ.и комуник.е основават на ясни приоритети за постигане на макс.информираност на широката общественост по отн.на четирите обекта от Фаза 2 на„Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.
  Дейностите,които е необх.да бъдат изпълнени за вс.един от четирите обекта поотделно,са:
  1. Да се изработят и публикуват в пресата съобщения(ПР публикации)по 2 броя или общо 8 броя за поръчката;
  2. Да организират информационни събития (публични събития) по 2 броя или общо 8 броя за поръчката;
  3. Да организират офиц.церемония първа копка и откриване на обекта)по 2 броя или общо 8 броя за поръчката;
  4. Да…

  Референтен номер: 00044-2019-0138
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки