716 - 720 от 987 поръчки

 • България 605 042 BGN 29.03.2019 17:00

  „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа”

  за обособена позиция №1-Основните видове работи за изпълнението на предвидените дейности са рехабилитация на съществуваща асфалтова настилка включващи: фрезоване, издухване и измиване на асфалтова настилка, ремонт и полагане на бордюри, рекордиране на РШ и ДШ и подмяна на капаци и решетки с нови, полагане на асфалтобетонна настилка – основен и износващ пласт с дебелина по 4 см, изграждане на липсващи бордюри. Двукратно полагане на битумна емулсия преди полагане на двата пласта асфалтобетон.
  за обособена позиция №2 - Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна дебелина до 12 см чрез студено битумно изкърпване

  Референтен номер: 00275-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Самуил 41 667 BGN 01.04.2019 17:00

  Оборудване на детска площадка ЦДГ Радост с.Владимировци

  „Ремонт на покрив на ДПЛУИ с. Самуил“, където ще се извърши:
  -Дем-ж на керемиди и капаци
  -Разв. летвена и дъсчена обшивка
  -Сортиране на керемиди и капаци
  -Направа на дървена коруба за спускане на керемиди и отпадъци
  -Демонтаж на улуци
  -Дем-ж на вод.тръби
  -Дем-ж на скоби за закр.на улуци и тръби
  -Разв. тух. зидария
  -Изв. на стр. отпадъци
  -Армир. цим. замазка
  -Д-ка и монтаж на дър.и ребра
  -Направа обшивка с OSB
  -Полагане на хидр. мушама
  -Полагане стари керем. и дос-ка и монтаж на нови
  -Д-ка и монтаж на капаци
  -Направа на тенек. работи около комин
  -Напра обшивка по стени на брандмауер
  -Д-ка и монтаж на улуци, вод. казанче и вод. тръби от поцин. ламарина

  Референтен номер: 00244-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 624 769 BGN 28.03.2019 17:00

  „ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ.12,13,14,15,17,18,19,20,21,121 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.СМЯДОВО“

  ОБЕКТ на настоящата поръчка е Изграждане на разделна канализация в кв.12,13,14,15,17,18,19,20,21,121 по регулационния план на гр.Смядово.
  Предвидено е изграждането на канализационната мрежа да се осъществи на два етапа-
  -І-виетап:кл.,кл.2_11,2_11а,2 _9_2,2_10,2_9_2_2,Гл.кол.ІІ
  -ІІ-риетап:кл.2_9_1_6
  Процедурата цели отвеждането на битовите отпадни води и частично на дъждовни води до запълване максималния капацитет на тръбопроводите и за промиването им.

  Референтен номер: 00627-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 166 667 BGN 02.04.2019 17:00

  Ремонтни дейности по уличната мрежа в населените места на територията на община Самуил.

  Ремонтни дейности по уличната мрежа в населените места на територията на община Самуил:
  ?ОП №1-Ремонт на улици в селата Самуил, Желязковец, Хума и Голям извор, община Самуил:
  -с.Самуил, ул.Беласица
  -с.Самуил, ул.Д.Благоев
  -с.Самуил, ул. Етър
  -с.Самуил, ул. Осъм
  -с.Самуил, ул. Х.Димитър
  -с. Желязковец, ул. Д.Дебелянов
  -с. Желязковец, ул. Трасия
  -с. Хума, ул. Добруджа
  -с. Голям извор, ул. Рила
  -с. Голям извор, ул. Дъбрава
  -с. Голям извор, ул. Мусала
  ?ОП №2-Ремонт на улици в село Владимировци, община Самуил:-
  -с Владимировци, ул. Тимок
  -с. Владимировци, ул.Пирин
  -с. Владимировци, ул.Беласица

  Референтен номер: 00244-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 140 000 BGN 26.03.2019 17:00

  "Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново…

  „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, по обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал – разсад на цветя”
  Обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал – храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”
  В обхвата на обособена позиция № 1 влиза доставката на разсад на пролетни и есенни цветя в саксийки или терини, луковици и многогодишни перенни в контейнер по опис съгласно Техническата спецификация.
  В обхвата на обособена позиция № 2 е включена доставката на широколистни дървесни видове, декоративни иглолистни видове, храсти с опадливи…

  Референтен номер: 00073-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки