716 - 720 от 1201 поръчки

 • България 80 000 BGN 22.04.2020 17:00

  Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства включително доставка на резервни части и консумативи…

  „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства /в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета/, включително доставка на резервни части и консумативи за превозни средства, собственост на „ЮЦДП” ДП, гр. Смолян, стопанисвани от ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок до 24 месеца”, считано от датата на сключване на договора или до достигане на максималния прогнозен ресурс.

  Референтен номер: 02718-2020-0044
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.05.2020 17:00

  „Инженеринг на обект „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна“

  В рамките на изпълнение на строително монтажните работи е предвидено доизграждане на битова канализационна мрежа за с. Каменар, както и за пълното й свързване към централизираната канализационна система на гр. Варна. Следва да се изгради нов участък на трасето на колектора между с. Каменар и гр. Варна през по-устойчив терен. Новият колектор ще се свърже с новопроектираната канализация в кв. „Пчелина“ по улица „Прилеп“ в гр. Варна. Съществуващия довеждащ колектор в участък между с. Каменар и гр. Варна следва да бъде изваден от експлоатация.
  Във връзка с изграждането на новия колектор от с. Каменар до гр. Варна се предвижда ново трасе…

  Референтен номер: 00606-2020-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.05.2020 17:00

  „Определяне на изпълнител на консултантска услуга, упражняване на строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК на обекти:…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е:
  „Определяне на изпълнител на консултантска услуга, упражняване на строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК на обекти:
  - Обект 1 „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна“
  - Обект 2 „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Христо Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под бул. „Владислав Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“
  - Обект 3 „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Бриз“, „Свети Никола“, „Ален Мак“, „Ваялар“, „Траката“ и „Манастирски рид“ и изграждане на водопроводни връзки към…

  Референтен номер: 00606-2020-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.05.2020 17:00

  „Определяне на изпълнител на консултантска услуга, упражняване на строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК на обекти:…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е:
  „Определяне на изпълнител на консултантска услуга, упражняване на строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК на обекти:
  - Обект 1: „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Дъскотна“;
  - Обект 2: „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Падина-Житница“;
  - Обект 3: „Реконструкция на участък от деривация Китка – Варна – Площадка „Игнатиево“;
  - Обект 4: „Реконструкция на участък от магистрален водопровод Девня –Варна– II етап от ПС “Чуката“ в посока с. Припек“

  Референтен номер: 00606-2020-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 493 562 BGN 27.04.2020 16:00

  Периодична доставка на специфични медицински изделия за електрокардиостимулация и инвазивна кардиология за нуждите на ВМА

  "Периодична доставка на специфични медицински изделия за електрокардиостимулация и инвазивна кардиология за нуждите на ВМА" , обособени в 7/седем /обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: МБАЛ – София - гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен - гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен - гр. Сливен…

  Референтен номер: 00085-2020-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки