721 - 725 от 1042 поръчки

 • България 40 000 BGN 08.10.2019 17:00

  Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Пазарджик

  Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Пазарджик - техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали и смазочни материали на моторни превозни средства.

  Референтен номер: 44-2019-0075
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.10.2019 16:00

  Извършв. на консулт. услуги, св. с оценяване на съответ. на инв. проект и упражн. на стр. надзор, във връзка с…

  Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълн. на строежи на лиценз. територия на Електроразпределение Юг EАД - КЕЦ Хасково и КЕЦ Димитровград
  Някои от основните дейности от предмета на процедурата са:
  Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвест. проект за кабелни и въздушни линии ниско напрежение, кабелни и въздушни линии средно напрежение, трафопост / възлова станция, комплексен проект, линейни обекти и площадкови обекти. Процедиране на Подробен устройствен план или парцеларен план за линейни и площадкови енергийни обекти и съгласуване на инвестиционни проекти. Осъществяване на строителен надзор, контрол…

  Референтен номер: 00143-2019-0063
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.10.2019 16:00

  Извършв. на консулт. услуги, св. с оценяване на съответ. на инв. проект и упражн. на стр. надзор, във връзка с…

  Извършване на консултантски услуги, свързани с оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор, във връзка с изпълн. на строежи на лиценз. територия на Електроразпределение Юг EАД - КЕЦ Харманли и КЕЦ Свиленград
  Някои от основните дейности от предмета на процедурата са:
  Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвест. проект за кабелни и въздушни линии ниско напрежение, кабелни и въздушни линии средно напрежение, трафопост / възлова станция, комплексен проект, линейни обекти и площадкови обекти. Процедиране на Подробен устройствен план или парцеларен план за линейни и площадкови енергийни обекти и съгласуване на инвестиционни проекти. Осъществяване на строителен надзор, контрол…

  Референтен номер: 00143-2019-0064
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 532 000 BGN 30.09.2019 17:00

  Доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на доставка чрез покупка на употребявани машини за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции:
  Обособена позиция №1: Доставка чрез покупка на употребявана миеща машина /водоноска/ - базов автомобил и надстройка, за нуждите на Община Мъглиж.
  Обособена позиция №2: Доставка чрез покупка на употребявана метачна система /базов автомобил и надстройка/ за нуждите на Община Мъглиж.
  Обособена позиция №3: Доставка чрез покупка на употребяван контейноровоз – двураменен за нуждите на Община Мъглиж.
  Обособена позиция №4: Доставка чрез покупка на употребяван мини челен товарач за нуждите на Община Мъглиж.
  Повече информация се съдържа в документацията за…

  Референтен номер: 01073-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 3 260 BGN 07.10.2019 17:30

  Доставка на 2 бр. лаптопи, таблет и диктофон за нуждите на проект: "Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или…

  „Доставка на два броя лаптопи, таблет и диктофон за нуждите на проект: "Лисабонска Стратегия за местно развитие на квартали или области с приоритетна интервенция, интегриран инструментариум" (Com.Unity.Lab), финансиран по Програма УРБАКТ III на Европейския съюз

  Референтен номер: 00087-2019-0107
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки