721 - 725 от 990 поръчки

 • България 50 000 BGN 28.06.2019 17:00

  „Извършване текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар и полагане на хоризонтална маркировка.

  Извършване на текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Нови пазар и полагане на хоризонтална маркировка.Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар и полагане на хоризонтална маркировка, в това число:
  • изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки;
  • гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и…

  Референтен номер: 00450-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 90 000 BGN 27.06.2019 17:00

  “Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 33 „Сребърни звънчета”

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 33 Сребърни звънчета. При изпълнение на поръчката следва да се извърши периодична доставка на хранителни продукти по заявка с посочен асортимент. Количеството и обема на доставката е подробно описан в утвърдената документация.

  Референтен номер: 04620-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 86 600 BGN 01.07.2019 15:00

  Доставка на дигитализираща система за рентгенови изображения и система за архивиране,обработка и пренос на образни изследвания

  Доставка на дигитализирща система за рентгенови изображения и система за архивиране,обработка и пренос на образни изследвания,монтаж на същата, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна подръжка на апаратурата.

  Референтен номер: 128-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 113 304 BGN 27.06.2019 17:00

  „Осигуряване на денонощна охрана на общински имоти“ с две обособени позиции

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на денонощна охрана на общински имоти“ със следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1 - „Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр.Банско и сградите, разположени в нея“
  Обособена позиция 2 – „Осигуряване на денонощна охрана на общински обекти, съгласно чл.5 от Закона за частната охранителна система“

  Референтен номер: 00283-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.07.2019 17:00

  Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ;…

  Доставка на моторни масла за GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L двигатели, работещи на природен газ - 53 000.00 litra; Анализ на отработени моторни масла за двигатели GE Jenbacher JMS 616 GS-N.L.C и JMS 612 GS-N. L, работещи на природен газ в четири обособени позиции - 130 бр. анализи.

  Референтен номер: 421-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки