726 - 730 от 1042 поръчки

 • България 64 022 BGN 08.10.2019 16:30

  „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия университет”

  Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на учебната и научна дейност на Лесотехническия университет.

  Референтен номер: 00520-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 685 000 BGN 07.10.2019 17:30

  Избор на доставчик на електронни съобщителни услуги по следните самостоятелно обособени позиции"

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Избор на доставчик на електронни съобщителни услуги по следните самостоятелно обособени позиции: обособена позиция 1: Услуги по стандарт gsm/ umts/ lte; обособена позиция 2: Фиксирани към географски адрес електронни съобщителни услуги; обособена позиция 3: Услуги, свързани с доставка на интернет.
  Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по три обособени позиции и да се сключат договори за осигуряването на услуги по стандарт GSM/ UMTS/ LTE и фиксирани към географски адрес електронни съобщителни услуги и услуги, свързани с доставка на интернет, а именно, съгласно специфичните условия и техническите изисквания, посочени от Възложителя в Раздел…

  Референтен номер: 00044-2019-0076
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 80 000 BGN 07.10.2019 17:30

  Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Столична община

  Предмет на доставката и монтажа са бюра, шкафове, етажерки, гардероби, столове, ъгъл, рафтове, маси, контейнери, витрини, присъединители, огледала, поставки за РС, прегради, закачалки, дивани посочени в техническата спецификация, включително проектиране, изработка, доставка и монтаж на мебели извън посочените в техническата спецификация от ПДЧ с дебелина 18 мм. сдвоено ПДЧ , ПДЧ 25 мм., кант 2 мм.

  Референтен номер: 00087-2019-0108
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 480 000 BGN 07.10.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове”

  Възлагането на настоящата обществена поръчка цели осигуряване на следните застрахователни услуги за нуждите на централно управление и клоновете на „Напоителни ситеми” ЕАД:
  1. Застраховка „Каско”;
  2. Застраховка „Гражданска отговорност с включена застраховка злополука на местата в МПС”;
  3. Застраховка “Задължителна застраховка трудова злополука” на служителите в „Напоителни системи” ЕАД;
  4. Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”;
  5. Застраховка „Пожар и природни бедствия” на недвижимо имущество, собственост на „Напоителни системи” ЕАД.

  Референтен номер: 02023-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 825 000 BGN 10.10.2019 17:30

  „Развитие и въвеждане ИА на АМ по отношение на модул „АР“, модул „ОРИ“, модул АНП, модул „ДПС“ и модул „РЕЗМА,…

  Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните основни дейности:
  а) Основна дейност 1: „Развитие на Институционалната архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“, модул „Обработване на рискова информация“, модул АНП, модул „Декларация за парични средства“ и модул „РЕЗМА, авт. събиране на задълженията и изграждане интерфейс за връзка с RegiX“;
  б) Основна дейност 2: „Въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на модул „Анализ на риска“, модул „Обработване на рискова информация“, модул АНП, модул „Декларация за парични средства“ и модул „РЕЗМА, авт. събиране на задълженията и изграждане интерфейс за връзка с RegiX“, чрез:
  в) Обучение на 80…

  Референтен номер: 00334-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки