726 - 730 от 990 поръчки

 • България 2 083 BGN 28.06.2019 17:00

  „Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Перник, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за…

  Предметът на обществената поръчка включва ремонт и поддръжка на 2 броя служебни автомобили на РЗОК-Перник, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях. Изпълнението на предмета на поръчката включва периодична диагностика и при необходимост ремонт на автомобилите на възложителя.

  Референтен номер: 00207-2019-0040
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 01.07.2019 17:00

  Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино.

  Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино. Обществената поръчка е разделена на 10 обособени позиции. Предложената цена за отделните строителни материали трябва да включва и транспорта до крайното предназначение в населените места в община Ардино, като доставката трябва се извършва с транспорт на изпълнителя. Участникът трябва да достави заявените строителни материали в срок до три работни дни, считано от датата на заявката.

  Референтен номер: 00532-2019-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 707 397 BGN 28.06.2019 17:00

  „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията…

  Предвидените енергоспестяващи мерки включват изпълнение на:
  - Топлинно изолиране на външни стени;
  - Топлинно изолиране на покрив;
  - Топлинно изолиране на пода;
  - Подмяна на дограма ;
  - Подмяна на осветление.
  Следва да бъдат изпълнени пакети с енергоспестяващи мерки:
  - изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“;
  - изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/ усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на…

  Референтен номер: 00009-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 28.06.2019 17:30

  „Закупуване на сателитни изображения“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е: доставка на сателитни изображения, покриващи части от територията на Република България, за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели за Кампания 2019.

  Референтен номер: 00696-2019-0010
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 333 BGN 27.06.2019 17:00

  „Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил ведно с оборудване – кран за повдигане и обслужване на подземни контейнери за…

  Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на 1 брой употребяван сметосъбиращ автомобил ведно с оборудване – кран за повдигане и обслужване на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци 3 куб.м.“.

  Референтен номер: 00846-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки