736 - 740 от 828 поръчки

 • България 600 000 BGN 05.06.2020 17:00

  „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Исперих“

  Предмета на обществената поръчка включва дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци (ТБО), от 23 населени места на територията на Община Исперих и град Исперих, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, обекти за отдих и развлечения. Към настоящия момент сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци на територията на Община Исперих се извършва, като битовите отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър” с обем 1,10 куб.м.

  Референтен номер: 00864-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 313 239 BGN 01.06.2020 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални услуги, предоставяни от Община Кнежа по седем обособени позиции

  Предмет на обществената поръчка е „„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социални услуги, предоставяни от
  Община Кнежа по седем обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1: Месо, риба, месни продукти ;
  Обособена позиция № 2: Мляко, млечни продукти и яйца;
  Обособена позиция № 3: Пресни плодове и зеленчуци;
  Обособена позиция № 4: Консервирани плодове и зеленчуци;
  Обособена позиция № 5: Пакетирани хранителни стоки, подправки и за-харни изделия;
  Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия;
  Не е предмет на настоящата поръчка Обособена позиция № 7: Доставка на хранителни продукти за потребителите на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“. Обособена…

  Референтен номер: 00672-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 49 400 BGN 02.06.2020 16:45

  „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“

  „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗОП ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ с пет обособени позиции:
  - обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС“;
  - обособена позиция №2 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП;
  - обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Издателски комплекс - УНСС“, включени в списъка по чл. 12 от ЗОП“;
  - обособена позиция №4 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на РЦДО гр. Хасково, включени в списъка по чл.…

  Референтен номер: 00062-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 150 000 BGN 02.06.2020 16:45

  „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“

  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ с пет обособени позиции:
  - обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС“;
  - обособена позиция №2 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“;
  - обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Издателски комплекс - УНСС“;
  - обособена позиция №4 – „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“
  - обособена позиция №5 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - с. Равда.

  Референтен номер: 00062-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 140 000 BGN 02.06.2020 16:30

  „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично) по индивидуални размери на възложителя” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“…

  Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично), видът и броят на елементите, използвани при изработване на мебелното обзавеждане, се определят съобразно заявените от възложителя видове мебели описани в Техтическа спецификация. Възложителят не е определил количества на видовете мебели, срока на днействие на договора е 24 (двадесет и четири месеца) или до изчерпване на прогнозната стойност: 140 000,00 лв. без ДДС. Възложителят заявява мебелното обзавеждане писмено, като посочва видът, размерите, характеристиките, количеството и други елементи на мебелното обзавеждане. Всеки участник задължително трябва да представи цена за всички артикули по списъка на Техтическата спецификация. Оферта, която не съдържа предложения…

  Референтен номер: 00594-2020-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки