741 - 745 от 828 поръчки

 • България 11.06.2020 16:30

  "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул.…

  "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“

  Референтен номер: 00197-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 80 445 790 BGN 08.06.2020 16:30

  „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение, медикаменти за лечение на онкологични и…

  Доставки на лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания, медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение и разтвори за перитонеално диализно лечение и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие.
  Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/ и медицинските изделия, включени в обособената позиция на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, е…

  Референтен номер: 178-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 48 000 BGN 05.06.2020 17:00

  Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Хасково и прилежащи площи

  Настоящата обществена поръчка включва извършване на дейности по ежедневно, периодично и основно почистване на:- административната сграда на ТП на НОИ – Хасково, поддръжка на зелените площи около нея, почистване на дворното пространство и терена около сградата, работно място в гр. Димитровград. Периодично и основно почистване на архивохранилище в гр. Хасково.

  Референтен номер: 00145-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 261 329 BGN 03.06.2020 17:30

  „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОА Бяла Слатина, ОП „Пазари и социални дейности“, ДСХ и детските…

  Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове хранителни продукти и напитки, посочени в спецификацията и списъка – неразделна част от поръчката, с наименование, вид и характеристики. В поръчката са включени доставка на следните основни видове хранителни продукти – хляб и хлебни изделия; храни на зърнена основа; варива; месо и месни продукти; риба; мляко и млечни продукти; яйца; плодове, зеленчуци и продукти от тях, варива и други храни, бакалия и подправки.

  Референтен номер: 00384-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 559 113 BGN 03.06.2020 16:00

  „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД”.

  „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД” при прогнозни количества, описани чрез техническата спецификация и посочената прогнозна стойност определена за 36м.

  Референтен номер: 00325-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки