586 - 588 от 588 поръчки

 • гр. Хасково 36 000 лв. 30.07.2020 14:00

  „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“Подлежащото на доставка дизелово…

  „Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол.При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол и доставеното количество гориво за бъде придружено със съответните документи, съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не…

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 000 BGN 31.07.2020 17:00

  „Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за…

  Техническо обслужване - извършва се след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя. Следва да обхваща в пълен обем и периодичност изискванията на производителя и стандартите за съответната марка автомобилна техника. Техническото обслужване следва да включва смяна на филтри и масла, и извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране.
  1.Смяна на филтри – изисквания:
  ? смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър и масло, като типовете филтри и масло, както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя в сервизната книжка на съответната марка…

  Референтен номер: 00207-2020-0018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.09.2020 17:00

  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

  Референтен номер: 00038-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки