801 - 805 от 971 поръчки

 • България 201 300 BGN 16.11.2018 16:30

  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра”.

  „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра” включваща 24 обособени позиции с общо 367 подпозиции/номенклатури, описани в техническата спецификация към документацията за участие.

  Референтен номер: 01098-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.11.2018 16:00

  „Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна на амортизирано и морално остаряло оборудване”

  Предметът е „Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна на амортизирано и морално остаряло оборудване”, доставка чрез покупка на компоненти и устройства за повишаване на сигурността и отказоустойчивостта на локалната информационна система, които трябва да се вградят в съществуващата изградена мрежова инфраструктура на информационната система АЕЦ Козлодуй ЕАД. Подробно описание - в техническата спецификация към документацията за участие

  Референтен номер: 00353-2018-0162
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Брацигово 1 692 992 BGN 14.11.2018 17:00

  „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Брацигово, област Пазарджик – Етапно строителство“.

  Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка е насочено към подобряване качеството на живот на жителите на гр. Брацигово и на цялата община и ще спомогне да се избегнат екологични проблеми. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово в участъци които са на режим на водоподаване. Наложително е да се извърши ремонт, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа с цел избягване на проблемите от честите аварии в гр.Брацигово. Авариите са в следствие на неправилни връзки и малки диаметри в някои участъци от мрежата, които са причина за получаването на зони с минимално налягане и липса на минимално…

  Референтен номер: 00765-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.11.2018 17:30

  “Укрепване, пристрояване от югоизток и преустройство на средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“

  Укрепване, пристрояване от югоизток и преустройство на средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско, съгласно техническата спецификация и инвестиционния проект

  Референтен номер: 00026-2018-0066
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 930 769 BGN 15.11.2018 17:00

  „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Дельо войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул.…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Дельо войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян по четири обособени позиции. С изпълнението на предмета на поръчката се цели рехабилитация- подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр.Неделино, по ул.Първи май, ул.Делю войвода, ул.Шина Андреева, ул.Баба Тонка и ул.Напредък. Предвидените СМР ще се извършват съгласно одобрения инвестиционен проект за рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Дельо войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, общ.…

  Референтен номер: 01019-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки