801 - 805 от 939 поръчки

 • България 5 500 BGN 22.04.2019 17:30

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Стара Загора и ДСП на…

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП -Стара Загора и ДСП на територията на област Стара Загора, включващи следните дейности:
  1. Зареждане, съответно рециклиране, на тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Списък-приложение – неразделна част от настоящия договор, включваща следните дейности:
  - отстраняване на остатъчния тонер;
  - почистване на компонентите на касетата;
  - контрол на електрическите контакти в касетите;
  - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива;
  - зареждане с тонер;
  - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница;
  2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на възложителя относно начина…

  Референтен номер: 00496-2019-0018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.04.2019 16:00

  Доставка на спирателни кранове за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД

  Доставка чрез покупка на спирателни кранове за водоотливните съоръжения на рудник "Трояново-1", рудник "Трояново-север" и рудник "Трояново-3". Всички условия и изисквания са описани в техническата спецификация и документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 675 BGN 03.05.2019 17:00

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Габрово и ДСП на територията…

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Габрово и ДСП на територията на област Габрово, включващи следните дейности:
  1. Зареждане, съответно рециклиране, на тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Списък-приложение – неразделна част от настоящия договор, включваща следните дейности:
  - отстраняване на остатъчния тонер;
  - почистване на компонентите на касетата;
  - контрол на електрическите контакти в касетите;
  - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива;
  - зареждане с тонер;
  - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница;
  2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на възложителя относно начина на…

  Референтен номер: 00496-2019-0020
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 420 BGN 30.04.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян, включени в списъка по чл. 12,…

  Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, по видове, съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 02709-2019-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 980 BGN 30.04.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Троян, извън списъка по чл. 12, ал.…

  Обект на поръчката са периодични доставки на канцеларски материали извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП по видове, съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 02709-2019-0044
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки