806 - 810 от 1050 поръчки

 • България 315 833 BGN 11.03.2019 17:00

  „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции”

  „Обект” на настоящата обществена поръчка е „доставка”, по смисъла на чл.3,ал.1,т.2 от ЗОП, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка.„Предмет” на настоящата обществена поръчка е „Доставка на специализирана техника за отпадъци за нуждите на община Поморие по обособени позиции.
  Настоящата процедура е разделена на четири обособени позиции.Оферти може да се подават една, за няколко или за всички обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 –„Доставка на фабрично нов бордови самосвал за събиране и транспортиране на биоотпадъци от общинската система по озеленяване“
  Обособена позиция №2 –„Доставка на прикачна моторна дробилка на дървесина и биоотпадъци от общинската система за озеленяване”
  Обособена позиция №3 –„Доставка на вакуумна…

  Референтен номер: 00712-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 819 000 BGN 11.03.2019 17:00

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за териториалните поделения на ДП "Фонд затворно дело"

  Чрез настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се цели сключване на договор за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за териториалните поделения на ДП "Фонд затворно дело" за срок от две години. Прогнозно количество нетна електрическа енергия ниско и средно напрежение - 6 300 MWh.

  Референтен номер: 00537-2019-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 803 000 BGN 11.03.2019 15:30

  "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД гр.Момчилград"

  Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД гр.Момчилград – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД гр.Момчилград за срок от 24 месеца.

  Референтен номер: 00201-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 402 063 BGN 08.03.2019 17:30

  "Доставка на сървърна система, изградена от модулни сървъри и техническо оборудване за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от…

  ОП 1: Доставка на сървърна система за управление на база данни, изградена от модулни сървъри - следва да се достави, инсталира, конфигурира и въведе в експлоатация сървърна система, както и да трансферира знания и да проведе обучение за работа с нея, изградена от модулни сървъри, виртуализационна среда за х86 сървърни платформи и решение за бекъп и архивиране на данните, а именно: сървъри тип 1 (3 бр.), сървъри тип 2 (1 бр.), дисков масив (1 бр.), LAN комутатори тип 1 (2 бр.), LAN комутатори тип 2 (1 бр,), комуникационен шкаф (1 бр.), софтуер за backup (1 бр.), непрекъсваеми токозахранващи устройства (2бр.),…

  Референтен номер: 00076-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 426 514 BGN 11.03.2019 16:30

  Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара…

  Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, разделена в позиции, както следва:-об. позиция № 1 „Спирометър“,- об.позиция № 2 „Оборудване за лечение н пациенти с венозен руфлекс“,-об.позиция № 3 „Автоклав настолен, кръгла камера“,-об.позиция № 4 „Система за анализ на разпределението на натоварването на стъпалото“,-об.позиция № 5 „Стабилна основа с две уеб камери и диск“,-об.позиция № 6 „Индеректен офталмоскоп“,-об.позиция № 7 „Центрофуга Вортекс“,-об.позиция № 8 „Специализиран 3D софтуер за обучение по анатомия на човека“,-об.позиция № 9 „Интензивен респиратор“,-об.позиция № 10 „Ехограф от експертен клас“,-об.позиция № 11 „Дигитален…

  Референтен номер: 00373-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки