806 - 810 от 1091 поръчки

 • гр. Бургас 37 525 лв. 24.10.2018 16:00

  Доставка на пелети за нуждите на ОУ „Елин Пелин“ – гр.Бургас за учебната 2018/2019г.Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят…

  Доставка на пелети за нуждите на ОУ „Елин Пелин“ – гр.Бургас за учебната 2018/2019г.Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва: 1.Да отговарят на клас А1 съгласно изискванията за качество според стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014: •съдържание на остатъчна влага < 10%;•съдържание на пепел < 0.7%;• калоричност на пелетите > 4.7 kWh/кг;•съдържание на сяра < 0.03%;• плътност > 600 кг/м3;• диаметър 6 8 (±1) мм;•дължина 3,15 – 40 мм. Офертата на участника следва да бъде придружена със сертификат за анализ на пелетите, издаден от оторизирана лаборатория. При условие, че сертификатът е издаден от чуждестранна лаборатория, същият…

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 40 000 лв. 22.10.2018 16:30

  Ремонт на топлопровод на административна сграда МЕР Русе

  Ремонт на топлопровод на административна сграда МЕР Русе

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 8 000 лв. 22.10.2018 17:30

  Предмет на обществената поръчка: “ Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за ТД на НАП Бургас, в…

  Предмет на обществената поръчка: “ Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за ТД на НАП Бургас, в гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол”.

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Раднево 60 000 лв. 22.10.2018 16:00

  „Наем на автокранове с оператор” – реф.№69/2018 – ОПнс

  „Наем на автокранове с оператор” – реф.№69/2018 – ОПнс

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 59 450 лв. 22.10.2018 17:00

  Обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: Обособена позиция № 1:Изпълнението на поръчката включва доставка, инсталиране и гаранционно обслужване, включително…

  Обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: Обособена позиция № 1:Изпълнението на поръчката включва доставка, инсталиране и гаранционно обслужване, включително гаранционно обслужване на място при нужда, до адрес на Възложителя в гр. Габрово на:- уеб базирана информационна система (софтуер) за управление на бизнес и административни процеси в ОП „Благоустрояване” - гр. Габрово, включително къстамизации, внедряване и обучения на служители.- доставка на 100бр. GPS устройства с необходимата окомплектовка и тяхното инсталиране по превозните средства.- внедряване на специализиран модул за управление на автопарк и данните от GPS измерване, като същият трябва да се интегрира за обмен на информация за целите на изчисления…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки