811 - 815 от 999 поръчки

 • България 150 000 BGN 30.08.2019 17:30

  Следгаранционно обслужване на автомобили

  Следгаранционното обслужване на автомобилите включва дейностите:
  - диагностика, обслужване,реглаж и ремонт на бензинов и дизелов двигател, горивн уредба, запалителна уредба, ел. инсталация,съединител,предавателни и раздатъчни кутии, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба, вентилационно-отоплителан и климатична инсталация, хидравлична система и други възли и детайли от окомплектовката на автомобила;
  - тенекеджийски ремонти, бояджийски и тапицерски услуги, и други дейности, свързани с възстановяване техническата изправност на авомобила.

  Референтен номер: 2286-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 399 036 BGN 28.08.2019 17:00

  "Извършване на СМР за обект:ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II-934,С.БЕЛОЗЕМ,ОБЩ.РАКОВСКИ в изп-е на проект на общ.Раковски, финансиран по…

  Проектът предвижда изграждане на закрита спортна инфраструктура /физкултурен салон/ към съществуваща сграда на училище „Гео Милев“ - с. Белозем, община Раковски.
  Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническа спецификация - неразделна част от Документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 00575-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 362 BGN 23.08.2019 17:00

  „Извършване на СРР на помещения в сгради, собственост на Община Добричка в три обособени позиции”

  Предмет на обществената поръчка е извършването на строително - ремонтни дейности на обекти, намиращи се в сгради общинска собственост. Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции.
  Предвидено е да се извършат строително - ремонтни работи в три помещения: в административна сграда на Община Добричка, в сградата на кметство с. Паскалево, Община Добричка и в сградата на кметство с. Житница, Община Добричка.
  Обособена позиция 1: „СРР на помещение – Център за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда“ в административната сграда на Община Добричка;
  Обособена позиция 2: „СРР на помощно помещение за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в с.Паскалево, община Добричка“;
  Обособена…

  Референтен номер: 00159-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 184 522 BGN 30.08.2019 17:00

  „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане в област Бургас”

  Ще бъдат извършени следните групи строително ремонтни дейности - подмяна на дограма, шпакловки, бояджийски работи, подмянана врати и прозорци, настилки, ремонт на Ел. и ВиК инсталации, подмяна на осветителни тела, доставка и монтаж на климатици, ремонт и подмяна на покриви, доставка и монтаж на рампи за достъпна среда за хора с увреждания, съгласно подробно КС за обществената поръчка в административните сгради по обособени позиции:Обособена позиция 1 : Обект Дирекция социално подпомагане – Карнобат;Обособена позиция 2 : Обект Дирекция социално подпомагане – Руен;Обособена позиция 3 : Обект Дирекция социално подпомагане – Созопол;Обособена позиция 4 : Обект, изнесено работно място Камено, към…

  Референтен номер: 00496-2019-0081
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 167 BGN 28.08.2019 17:00

  „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ловеч”…

  Извършване на СМР в административната сграда на Дирекция "Социално подпомагане" - град Троян - изграждане на достъпна среда за хората с увреждания.

  Референтен номер: 00496-2019-0082
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки