811 - 815 от 909 поръчки

 • България 13.12.2018 16:30

  Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи НН с изнасяне на елeктромерни табла на имотна граница на територията,…

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура с предмет „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на елeктромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – регион София-град, ОЦ „Юг - Запад”, реф. № РРС 18-113

  Референтен номер: 01467-2018-0106
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 518 067 BGN 04.01.2019 17:30

  ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ”

  „ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ”, включваща Електрически автобуси:
  Тип 1 – с дължина минимум 8м – 7 броя;Допълнително оборудване: Двойни зарядни станции - 4 броя;Обучение на персонала.Техническите характеристики са съгласно техническа спецификация, наразделна част от настоящата обществена поръчка.

  Референтен номер: 00119-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.12.2018 17:00

  Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Топлофикация София” ЕАД

  Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Топлофикация София” ЕАД”.

  Референтен номер: 00277-2018-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 234 696 BGN 14.12.2018 17:30

  „Доставка на специализирани моторни превозни средства с висока проходимост (АТВ) и обучение на служители за работа с тях“

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на 10 (десет) специализирани моторни превозни средства с висока проходимост (АТВ), допълнително оборудване към тях, гаранционно обслужване и поддръжка, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на превозните средства, като тестване и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП и обучение на служители за работа с тях, включващо: теоретична част, и практическо обучение по подробно разписани теми, посочени в изискванията на Възложителя и управление (кормуване).
  В Техническата спецификация за доставка /Приложение № 1/ към документацията за обществена поръчка са описани подробно всички минимални изисквания на Възложителя и характеристики на…

  Референтен номер: 02849-2018-0034
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 12 333 BGN 12.12.2018 17:30

  „Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“

  „Доставка на употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Общински Приют за безстопанствени животни, гр. Стара Загора“

  Референтен номер: 00774-2018-0071
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки