816 - 820 от 1087 поръчки

 • България 43 300 BGN 31.08.2018 17:30

  Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно)

  Доставка на полицейски униформи – специално облекло и обувки за полицаи от конен ескадрон (зимно и лятно), по обособени позиции, както следва:
  Поз. 1. Доставка на клин за ездач - зимен и летен:
  Арт. 1. Клин за ездач зимен,
  Арт. 2. Клин за ездач летен.
  Поз. 2. Доставка на ботуши за ездачи - зимни и летни:
  Арт. 1. Ботуши за ездачи зимни,
  Арт. 2. Ботуши за ездачи летни.

  Референтен номер: 02851-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.08.2018 17:00

  „Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията…

  Предмет на поръчката: „Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра”
  Обособени позиции:
  Обособена позиция №1 – Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра, включително с ресурси и софтуер на Възложителя за населените места по приложение-ОБЕКТИ.
  Обособена позиция №2 - Инкасиране сумите за извършени услуги - водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на абонатите на територията на Област Силистра, с ресурси и софтуер на Изпълнителя.

  Референтен номер: 00513-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 429 BGN 29.08.2018 12:00

  Консултантски услуги по управление на проект: „Строителство на улици и прилежащи тротоари, и съоръжения и принадлежности към тях в гр.…

  Консултантски услуги по управление на проект: „Строителство на улици и прилежащи тротоари, и съоръжения и принадлежности към тях в гр. Симитли и с. Полето, община Симитли. Изпълнението на обществената поръчка ще спомогне за постигане на успешна реализация и изпълнение на дейностите по проекта, чрез предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане, ефективност и целесъобразност на вложените ресурси при изпълнение на одобрения проект, както и за постигане на устойчивост на проекта.

  Референтен номер: 00895-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 78 000 BGN 17.08.2018 16:30

  „Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Многопрофилна транспортна болница…

  Доставка на електрическа енергия на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Многопрофилна транспортна болница (МТБ) Пловдив

  Референтен номер: 00831-2018-0011
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свиленград 556 015 BGN 27.08.2018 17:30

  Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Свиленград“

  Предмет на настоящата обществена е „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Свиленград“.Обектът включва следните улици:ул. „Боримечка“ от о.т.420 до о.т.424; ул. „Хаджи Димитър“ от о.т.1051 до о.т.426; ул.“Шейново“ от о.т.405 до о.т.416; ул.“Марица- от о.т.409 до о.т.414; ул.“Еделвайс“ от о.т.1052 до о.т.412; ул. „Свила“ от о.т.1055 до о.т.434; ул. „Пролет“ от о.т.1053 до о.т.1070; ул. „Антим I“ от о.т.1042 до о.т.407; ул. „Петър Стоев“ от о.т. 427 до о.т.1064;ул.Хр.Смирненски от о.т.405А до о.т.1058;ул.Иван Вазов- от о.т.254 до о.т.934. Обща дължина на улиците е 1730,28м.
  В предмета на настоящата обществена поръчка…

  Референтен номер: 00040-2018-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки