716 - 718 от 718 поръчки

 • гр. Русе 7 000 лв. 02.04.2020 16:30

  Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Почистване на…

  Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе, намиращи се на територията на град Русе“; Обособена позиция № 2: „Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе, намиращи се на територията на град Разград“; Обособена позиция № 3: „Почистване на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Русе, намиращи се на територията на град Силистра

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 220 000 000 BGN 26.03.2020 17:00

  Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от…

  Обществената поръчка е за изготвяне на технически /работен/ проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък от трета метролиния. Общата дължина на участъка, включително метростанциите е 3060м. По трасето се изграждат три подземни метростанции – МС2, МС3 и МС4 и две междустанционни вентилационни уредби. Оборотът на подвижния състав се осъществява чрез оборотен участък след МС2. Предвижда се метростанциите да са със странични перони, които откъм коловозите да са преградени с преградни остъклени стени, отварящи се синхронно с вратите на подвижния състав. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции

  Референтен номер: 00423-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.02.2020 16:30

  „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Балчик“

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в подстанция „Балчик“;

  Референтен номер: 01379-2019-0272
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки