816 - 820 от 832 поръчки

 • България 477 045 BGN 21.02.2018 17:30

  Доставка на техника - скенери, принтери, компютри, лаптопи, таблети и смартфони.

  Предмет на настоящата обществена поръчка e доставка на техника – скенери, принтери, компютри, лаптопи, таблети, и смартфони за нуждите на отдел „Агростатистика“ по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016г.“ и за системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)“ в пет обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 – „Доставка и гаранционно обслужване на компютърни конфигурации“;
  Обособена позиция № 2 – „Доставка и гаранционно обслужване на периферна техника“;
  Обособена позиция № 3 – „Доставка и гаранционно обслужване на преносими компютри“;
  Обособена позиция № 4 – „Доставка на таблетен компютър“;
  Обособена позиция № 5 – „Доставка на смартфони“.

  Референтен номер: 00696-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15 900 BGN 21.02.2018 17:00

  Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с…

  „Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части , материали и консумативи доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно техническа спецификация“

  Референтен номер: 02711-2018-0011
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 94 310 BGN 22.02.2018 17:30

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЗА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА”, по обособени…

  Извършване на текущи ремонтни дейности за осигуряване на условия за разполагане на оборудване, както и за работа на персонала в помещения на НОЦ и ОЦЦ, в рамките на проект "Развитие и модернизиране на НОЦ и ОЦЦ", по седем обособени позиции. Естествто и количеството на строителните работи по 6 обособени позиции са детайлно разписани в документацията.

  Референтен номер: 02443-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 170 000 BGN 26.02.2018 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран…

  Предметът на обществената поръчка е „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за сградата на Изпълнителна агенция Медицински одит“

  Референтен номер: 02294-2018-0002
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Костенец 274 600 BGN 22.02.2018 16:30

  "Доставка на горива за нуждите на Община Костенец”

  Предмет на обществената поръчка - „Доставка на горива за нуждите на Община Костенец” както следва:
  • Безоловен бензин А 95 Н;
  • Дизелово гориво;
  • Пропан-бутан /LPG/.
  ПРОДУКТИ И ПРОГНОЗНИ количества:
  1. Безоловен бензин А95Н - до 10 680литра;
  2. Дизелово гориво - до 80 640 литра;
  3. Пропан-бутан /LPG/ - до 92 500 литра.

  Референтен номер: 00484-2018-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки