816 - 820 от 1011 поръчки

 • България 4 949 830 BGN 29.03.2019 16:45

  „Механизирано подновяване с материали на Възложителя в междугарието Дупница – Големо село от КС № 13 км 0+384 до НС…

  Поръчката включително изпълнението на дейностите, както следва:
  –изготвяне на работен проект
  –изпълнение на СМР
  -вдигане/демонтаж на железен път;
  -работа по земна основна площадка;
  -ремонт на железопътни съоръжения;
  -полагане на железен път;
  -баластиране и нивелации;
  -демонтаж и монтаж на стълбове,демонтаж и монтаж на носещо въже, демонтаж на струни и струнни клеми, разрушаване на ЖБ стълбове, направа на фундаменти и монтаж на стълбове и конзоли, регула на контактен проводник;
  -трасиране на сигнален кабел с колчета, прекъсване действието на КЕРВ, демонтаж на въже за КЕРВ комплект, демонтаж и впоследствие монтаж на трансформаторни кутии;
  - възстановяване на магистрален кабел

  Референтен номер: 00233-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 751 500 BGN 25.03.2019 16:45

  „Доставка на бои и лакове за структурните звена на ДП НКЖИ, по петнадесет обособени позиции”, за срок от 3 години.

  ОП № 1:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция София: ЖПС София; ОП № 2:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция Враца; ОП № 3:Доставка на на бои и лакове за Железопътна секция Пловдив”; ОП № 4:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция Бургас; ОП № 5:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция Г. Оряховица; ОП № 6:Доставка на бои и лакове за Железопътна секция Шумен; ОП № 7:Доставка на бои и лакове за поделение УДВГД София; ОП № 8:Доставка на бои и лакове за поделение УДВГД Пловдив; ОП № 9:Доставка на бои и лакове за…

  Референтен номер: 00233-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 121 882 BGN 06.03.2019 18:00

  Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

  Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.“

  Референтен номер: 00401-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 055 678 BGN 01.04.2019 16:45

  ,,Механизирано подновяване на железния път от км 201+530 до км 204+050 с дължина 2520 м в междугарието Кръстец – Радунци“

  Поръчката включва изпълнение на дейности,които ще се изпълняват в 2 етапа:
  •Етап І–изготвяне на раб.проект
  •Етап ІІ–изпълнение на СМР,съгл.одобрения от Експертен технически съвет на възлож. раб.проект
  Основни ремонтни дейности:
  -Монтаж на релсо-траверсова скара
  -Демонтаж на стар и полагане на нов железен път
  -Пресяване на баластова призма
  -Баластиране на железния път и изпълнение на нивелации
  -Полагане на стоманобетонни канавки и дренаж
  -Подравняване на банкети
  -Полагане на БРП
  -Преустройство на контактна мрежа

  Референтен номер: 00233-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 07.03.2019 17:00

  „Доставка на студозащитни шапки и мушами за дъжд на работници и служители на ЕСО ЕАД“

  Доставка чрез покупка на студозащитни шапки и мушами за дъжд на работници и служители на ЕСО ЕАД по следните две обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: Доставка на студозащитни шапки на работници и служители на ЕСО ЕАД
  Обособена позиция № 2: Доставка на мушами за дъжд на работници и служители на ЕСО ЕАД

  Референтен номер: 01379-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки