821 - 825 от 832 поръчки

 • България 21.02.2018 17:00

  Поддръжка, гаранционен и следгаранционен ремонт на автопарка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

  При изпълнение на поръчката следва да извършват услуги по техническо поддържане, основни, текущи и аварийни ремонти на автомобилите от автопарка на „ВиК - Варна” ООД, описани в Приложение № 1 и други новопридобити. Услугата включва: - извършване на регулярно техническо обслужване на автомобилите /смяна на масло, горивни филтри, диагностика, смяна ремъци, свещи и др./ в зависимост от пробега на автомобила и техническите изисквания на производителя; - извършване на диагностика на автомобил по заявка на възложителя на: двигател, горивна уредба, запалителна уредба, ел. инсталация, съединител, предавателна кутия, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба, хидравлична система; - ремонт на аварирали автомобили; -…

  Референтен номер: 00606-2018-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 440 000 BGN 26.02.2018 17:30

  "Абонаментно поддържане на пожароизвестителна, гласово оповестителни, пожарогасителни системи и противопожарни уреди."

  Абонаментно поддържане на пожароизвестителна, гласово оповестителни, пожарогасителна системи и противопожарни уреди. Противопожарно обезопасяване, провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване пожарна безопасност на обектите в ОП СПТО“ по три обособени позиции:
  • Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителни и гласово оповестителни системи на територията на обектите на ОП СПТО“;
  • Обособена позиция № 2 - „Абонаментно обслужване и поддръжка на спринклерна система за пожарогасене, инсталирана в ОП СПТО за МБТ площадка „Садината“;
  • Обособена позиция № 3 - „Сервизно обслужване на противопожарни уреди. Поддържане и обслужване на пожарни кранове. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни…

  Референтен номер: 00087-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 020 363 BGN 23.02.2018 17:00

  „Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Вела Пискова” №3А, ул. „Гео Милев”№35, бл.…

  В предмета на обществената поръчка са включени следните основни видове дейности: Изработване на работен проект,изпълнение на СМР и авторски надзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация за всяка една от четирите многофамилни жилищни сгради.

  Референтен номер: 00350-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 189 300 BGN 27.02.2018 17:30

  Застраховка „Гражданска отговорност”, „Пълно Каско” и „Злополука на местата в МПС” на служебните автомобили, стопанисвани от Столична община, общински предприятия…

  Застраховане на служебните автомобили, стопанисвани от Столична община, общински предприятия и заведения за социални услуги, в т. ч. застраховка „Гражданска отговорност”, „Пълно Каско” и „Злополука на местата в МПС”, по приложени списъци на автомоблите и видове застраховки.

  Референтен номер: 00087-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 395 000 BGN 21.02.2018 17:30

  „Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника по обособени позиции”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника по обособени позиции”, която включва 4 (четири) обособени позиции.
  Обществената поръчка включва дейностите по организирането и извършването на сервизно поддържане на автомобилна техника за всяка една от самостоятелно обособените позиции както следва:
  Обособена позиция № 1: „Сервизно поддържане на леки автомобили с нормална проходимост”.
  Обособена позиция № 2: „Сервизно поддържане на леки автомобили с повишена проходимост”.
  Обособена позиция № 3: „Сервизно поддържане на автобуси до 19+1 места”.
  Обособена позиция № 4: „Сервизно поддържане на автобуси до 50+1 места”.

  Референтен номер: 2827-2018-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки