826 - 830 от 832 поръчки

 • България 23.02.2018 16:30

  „Доставка на правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80) mm “

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на правоъгълен полимерен стъклоусилен капак за кабелни шахти, клас В 125, размери (900/600/80)…

  Референтен номер: 01467-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Враца 266 392 лв. 05.04.2018 16:00

  Ремонт и реконструкция на отделение по Акушерство и гинекология към МБАЛ „Христо Ботев” АД.Предметът на поръчката е част от голям…

  Ремонт и реконструкция на отделение по Акушерство и гинекология към МБАЛ „Христо Ботев” АД.Предметът на поръчката е част от голям инвестиционен проект за ремонт на цялото лечебно заведение от 2009 г. Проектът за ремонт в частта за Отделение по Акушерство и гинекология предвижда:По част Архитектура: подмяна на всички вътрешни врати, нови подови настилки и облицовки по стени, доставка и монтаж на тавани тип “Армстронг“, пребоядисване стени и тавани.По част ВИК: предвижда се изграждане на нова ВиК инсталация съответно с ново санитарно оборудване и за хора в неравностойно положение, изграждане противопожарна инсталация.По част ЕЛ: подмяна на ел. табла и главни линии,…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.03.2018 17:00

  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВА СРЕДА В УПИ I за парк в кв. 864 , гр. ХАСКОВО“

  Референтен номер: 00211-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22 760 000 BGN 26.02.2018 16:45

  Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Елин Пелин…

  Услугите по контрол, управление, оценка на съответствие, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти се отнасят до договорите, които ще се сключат по обществена поръчка с предмет: „Модернизация на железопътен участък „Елин Пелин – Костенец“, по обособени позиции:
  Обособена позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200“;
  Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“;
  Обособена позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598“.

  Референтен номер: 00233-2017-0080
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 28.02.2018 17:30

  „Стара Загора – град на поетите. Благоустрояване на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ и контактна зона“

  Референтен номер: 00774-2017-0060
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки