831 - 835 от 846 поръчки

 • България 175 000 BGN 20.02.2018 17:30

  „Закупуване на лиценз за абонаментна поддръжка на софтуерен продукт (СП) Check Point, на нов сървър за защитната стена и на…

  „Закупуване на лиценз за абонаментна поддръжка на софтуерен продукт (СП) Check Point, на нов сървър за защитната стена и на СП за наблюдение и контрол на достъп до отдалечени ИТ системи“.
  Закупуване на допълнителна защитна стена, която да е съвместима с наличното оборудване и да позволява работа в клъстер;
  Закупуване на система за наблюдение, управление и контрол на достъп на отдалечени защитни стени Check Point;
  Закупуване на лиценз за абонамент за ползване на софтуерен продукт Check Point;
  Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на съществуващо оборудване SunFire X4100.

  Референтен номер: 00080-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Костенец 274 600 BGN 22.02.2018 16:30

  "Доставка на горива за нуждите на Община Костенец”

  Предмет на обществената поръчка - „Доставка на горива за нуждите на Община Костенец” както следва:
  • Безоловен бензин А 95 Н;
  • Дизелово гориво;
  • Пропан-бутан /LPG/.
  ПРОДУКТИ И ПРОГНОЗНИ количества:
  1. Безоловен бензин А95Н - до 10 680литра;
  2. Дизелово гориво - до 80 640 литра;
  3. Пропан-бутан /LPG/ - до 92 500 литра.

  Референтен номер: 00484-2018-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 21.02.2018 17:00

  Поддръжка, гаранционен и следгаранционен ремонт на автопарка на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД

  При изпълнение на поръчката следва да извършват услуги по техническо поддържане, основни, текущи и аварийни ремонти на автомобилите от автопарка на „ВиК - Варна” ООД, описани в Приложение № 1 и други новопридобити. Услугата включва: - извършване на регулярно техническо обслужване на автомобилите /смяна на масло, горивни филтри, диагностика, смяна ремъци, свещи и др./ в зависимост от пробега на автомобила и техническите изисквания на производителя; - извършване на диагностика на автомобил по заявка на възложителя на: двигател, горивна уредба, запалителна уредба, ел. инсталация, съединител, предавателна кутия, ходова част, кормилно управление, спирачна уредба, хидравлична система; - ремонт на аварирали автомобили; -…

  Референтен номер: 00606-2018-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 440 000 BGN 26.02.2018 17:30

  "Абонаментно поддържане на пожароизвестителна, гласово оповестителни, пожарогасителни системи и противопожарни уреди."

  Абонаментно поддържане на пожароизвестителна, гласово оповестителни, пожарогасителна системи и противопожарни уреди. Противопожарно обезопасяване, провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване пожарна безопасност на обектите в ОП СПТО“ по три обособени позиции:
  • Обособена позиция № 1 - „Абонаментно поддържане и обслужване на пожароизвестителни и гласово оповестителни системи на територията на обектите на ОП СПТО“;
  • Обособена позиция № 2 - „Абонаментно обслужване и поддръжка на спринклерна система за пожарогасене, инсталирана в ОП СПТО за МБТ площадка „Садината“;
  • Обособена позиция № 3 - „Сервизно обслужване на противопожарни уреди. Поддържане и обслужване на пожарни кранове. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни…

  Референтен номер: 00087-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 020 363 BGN 23.02.2018 17:00

  „Инженеринг - проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилни жилищни сгради на ул. „Вела Пискова” №3А, ул. „Гео Милев”№35, бл.…

  В предмета на обществената поръчка са включени следните основни видове дейности: Изработване на работен проект,изпълнение на СМР и авторски надзор по време на строителството и въвеждане в експлоатация за всяка една от четирите многофамилни жилищни сгради.

  Референтен номер: 00350-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки