831 - 835 от 1138 поръчки

 • България 500 000 BGN 27.07.2018 17:00

  Поддържaне на градини и зел. площи, разположени в междубл. пространства на терит. на СO район Люлин в I, II, III,…

  Предметът на обществената поръчка e „Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

  Референтен номер: 01263-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.07.2018 16:30

  Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на Столична община

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на Столична община“,реф. № РРС 18-048.
  Предметът на поръчката е разделен на 4 обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 – Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на Столична община – район „Изток“
  Обособена позиция 2 – Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на Столична община – район „Запад“.
  Обособена позиция 3 – Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на Столична община – район „Север“.
  Обособена позиция 4 – Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на…

  Референтен номер: 01467-2018-0056
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30.07.2018 16:30

  Извършване на аварийни и планови строително-ремонтни работи по част архитектурно - строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на…

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на аварийни и планови строително-ремонтни работи по част архитектурно - строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, реф. № РРС 18-050. Видовете работи е предвидено да се изпълняват на територията на направление София област и Плевен. Предметът на поръчката е разделен на 5 /пет/ обособени позиции, които са описани подробно по-долу.
  Всеки участник може да подава оферта за няколко обособени позиции (една или повече обособени позиции, до максималния брой обособени позиции по предмета на поръчката) при условие, че отговаря на…

  Референтен номер: 01467-2018-0057
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 345 000 BGN 30.07.2018 16:30

  „Избор на оператор за предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Медицински университет – София, Ректорат и звена по 2…

  Обществената поръчка, е разделена на две обособени позиции със следния предмет:
  Обособена позиция № 1 - Избор на оператор за предоставяне на услуги по стандарт GSM/UMTS/LTE.
  В обособената позиция е включено осигуряване на възможност за провеждане на разговори в мрежата на оператора, провеждане на безплатни разговори между минимум 238 броя потребителя в корпоративна група, провеждане на разговори с крайни потребители на други оператори / мобилни или фиксирани мрежи /, предоставяне на допълнителни SIM-карти, възможност за смяна на тарифните планове според необходимостта на Възложителя, както и други допълнителни услуги.Обособена позиция № 2 – Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги”.В обособената…

  Референтен номер: 00398-2018-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Левски 27.07.2018 16:30

  Изпълнение на СМР за основен ремонт и реконструкция на сгради, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД

  „ЧЕЗ Разпределение България” AД провежда «открита» по вид процедура с реф. № РРС 18-053 и предмет: „ Изпълнение на СМР за основен ремонт и реконструкция на сгради, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”.
  Предметът на поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 – „Изпълнение на СМР за основен ремонт на административна сграда в гр. Левски, ул. „П.Р. Славейков“ № 28“.
  Обособена позиция 2 – „Изпълнение на СМР за реконструкция на аварийна служба „Север“, гр. София, ул. „Гинци“ № 32“.

  Референтен номер: 01467-2018-0058
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки